Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 22:00

TGEP140 Iäkkäiden ihmisten liikunta, 3 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/gerontologia
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.7.21
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 31.7.21
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 116
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Gerontologia (Avoin yo) (AVOTGE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:- Iäkkäiden ihmisten liikunta, terveysliikunta, liikkumiskyky
- Liikunnan vaikutukset ikääntyvän ihmisen terveyteen ja toimintakykyyn
- Ikääntyvien ihmisten liikuntaneuvonta ja liikunnan ohjaus
Osaamistavoitteet:Opintojakson lopussa opiskelija
- osaa kuvata liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden vaikutukset ikääntyvien ihmisten terveyteen ja toimintakykyyn
- osaa selittää iäkkäille ihmisille soveltuvan liikuntaneuvonnan periaatteet
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Opintojakso on mahdollista suorittaa 1) itsenäisesti tai 2) osallistumalla verkkokurssille.
1) Itsenäinen suoritustapa
- Itsenäinen tutustumiskäynti yhteen ikääntyvien ihmisten liikuntaryhmään, josta kirjoitetaan oppimispäiväkirja/raportti.
- Oppimistehtävä jakson kirjallisuuteen perustuen ja itsereflektio.
- Oppimispäiväkirja, oppimistehtävä ja itsereflektio palautetaan oppimateriaali-Koppaan saman aikaisesti (yhtenä tiedostona).
2) Verkkokurssi
- Itsenäinen tutustumiskäynti yhteen ikääntyvien ihmisten liikuntaryhmään, joka raportoidaan osana verkkokurssia
- Esseetehtävä ja verkkokeskustelut.
- Jos haluat osallistua verkkokurssille, ilmoittaudu opintojakson ilmoittautumisen lisäksi sivun alalaidasta löytyvään verkko-opetusryhmään. Mikäli et pysty osallistumaan verkko-opetusryhmään, jolle ilmoittauduit, ota yhteyttä opettajaan ennen opetuksen alkua. Verkkokurssi järjestetään, mikäli riittävästi opiskelijoita ilmoittautuu ko. opetusryhmään.

- Verkkokurssilla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY:n käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Oheiskirjallisuus
Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:6. Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetusministeriö. (40 s.)
Leinonen R & Havas E (toim.) 2008. Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä. Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212. LIKES: Jyväskylä. (160 s.) Korvaava teos: artikkelipaketti.
Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:10. (62 s.)
Muuta kurssilla ilmoitettua kirjallisuutta.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävä 70 %, oppimispäiväkirja 30 %.
Verkko-opiskelu: verkkokeskustelu ja oppimistehtävä 70 %, oppimispäiväkirja 30 %

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi /syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 27, minimi 10, maksimi 30
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 25.10.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-44to31.10.201900:00-00:00-Verkkokurssi Moodlessa alkaa.Tapahtuman tiedot
2-49ti3.12.201900:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot
Verkkokurssi /kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 32, minimi 10, maksimi 40
ilm.aika: 1.1.2020 00:00 - 15.3.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-12ke18.3.202000:00-00:00-Verkkokurssi Moodlessa alkaa.Tapahtuman tiedot
2-17su26.4.202000:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot