Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.6.2023 06:20

JSBA1110 Metodiopinnot, 6 op, kevät 2020, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 5.1.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 90.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet
Ilmoittautumisaika: 7.12.19 klo 0:00 - 5.1.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.20 - 31.7.20
Laajuus: 6 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 1
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kauppatieteiden muut opinnot (avoin yo) (AVOJSB)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Jakso peruttu vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 

Opintojakso on suunnattu ensisijaisesti kevään 2020 aineopintoseminaariin osallistuville opiskelijoille.

Sisältö:Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät ja niiden soveltaminen liiketaloustieteellisessä tutkimuksessa. Tutkimustyön käytännön toteutus, kommentointi ja raportoiminen.
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • liiketaloustieteellisen tutkimuksen peruskäsitteet.
  • tunnistaa tutkimusprosessin päävaiheet.
  • tieteenfilosofiset ja tutkimuseettiset perusperiaatteet.
  • muotoilla tutkimusongelmia ja –tutkimuskysymyksiä.
  • ymmärtää teorian ja käsitteiden roolin empiirisessä tutkimuksessa.
  • tunnistaa laadullisen ja määrällisen tutkimuksen keskeisimmät aineistokeruumenetelmät ja osaa arvioida eri menetelmien soveltuvuutta empiirisen aineiston keräämisessä.
  • analysoida empiirisiä aineistoja.
  • raportoida empiirisiä tutkimustuloksia.
  • suunnitella ja laatia oman tutkimussuunnitelman
Esitiedot:Yrityksen taloustieteiden aineopintoja, tilastomenetelmien tai tilastotieteen peruskurssi tai SPSS-kurssi.
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Suoritustavat:

Lähiopetus ja tehtävät (ks. aikataulu sivun alalaidassa). Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista Jyväskylässä järjestettävään lähiopetukseen. Suositellaan suoritettavaksi aineopintoseminaarin (YJOA1920 tai YMAA1920) aloituksen yhteydessä.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2000 (tai uudempi). Tutki ja kirjoita. Tammi.
Eskola, J, Suoranta, J. 2005 (tai uudempi). Johdatus laadulliseen tutkimukseen.
Vastapaino.
Metsämuuronen, J. 2006 (tai uudempi). Tutkimuksen tekemisen perusteet
ihmistieteissä. Gummerus.
Mahdollisista muutoksista kirjallisuudessa ilmoitetaan kontaktiopetuksen alkaessa.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Jyväskylä / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, minimi 12, maksimi 40
ilm.aika: 7.12.2019 00:00 - 5.1.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-3la18.1.202009:00-15:00SintonenOpetus luokassa Ag C233.1 (2. kerros), Agora-rakennus, Mattilanniemen kampusTapahtuman tiedot
2-6la8.2.202009:00-15:00SintonenOpetus luokassa Ag C233.1 (2. kerros), Agora-rakennus, Mattilanniemen kampusTapahtuman tiedot