Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.9.2023 10:27

STOP1001 Sosiaalityön johdanto, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/sosiaalityo
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Maarit Engman (maarit.n.engman@jyu.fi)
Helky Häkli (helky.l.hakli@jyu.fi)
Taja Kiiskilä (taja.kiiskila@gmail.com)
Päivi Matilainen (paivi.matilainen@jyu.fi)
Minna Strömberg-Jakka (minna.m.stromberg-jakka@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 535
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Sosiaalityö (avoin yo) (AVOSTO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen. Opintopiirityöskentely on aikaan sidottua.

Sisältö:Opintojakso tarjoaa johdatuksen sosiaalityön historialliseen kehitykseen sekä ajankohtaisiin keskusteluihin ja tutkimuskohteisiin. Opintojaksossa rakennetaan kuvaa myös sosiaalityön keskeisistä teoriaperinteistä ja nykysuuntauksista sekä tarkastellaan sosiaalityöhön kytkeytyviä tärkeimpiä haasteita. Opintojaksossa kuvataan lisäksi sosiaalityön erityispiirteitä ja suhdetta muihin sosiaalitieteisiin.
Osaamistavoitteet:Opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään sosiaalityön historiallisen kehityksen. Hän tuntee sosiaalityön keskeisiä teorioita, käsitteitä, menetelmiä ja ammatillista etiikkaa sekä tutkimuskohteita. Hän osaa hahmottaa sosiaalityön suhteen muihin sosiaalitieteisiin.
Esitiedot:

Ei vaadittuja edeltäviä opintoja.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

 

Suoritustapa 1​: Luennot verkkotallenteina ja kirjallisuus, joista kirjoitetaan yhteinen tehtävä (luentopäiväkirja) sekä opintopiiri. Ilmoittaudu yhteen haluamaasi opintopiiriryhmään Korpissa. Opintopiiriin osallistutaan verkon välityksellä (Connect- tai Zoomyhteys). Opintopiiri sisältää yleensä kaksi tapaamista. HUOM! Opintopiirin aloitustapaamisessa pitää olla mukana, muuten ryhmän työskentelyyn ei voi osallistua!

Suoritustapa 2: Tämä vaihtoehto vain sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille. Vaihtoehto ei koske muita tutkintoja suorittaneita. Luennot verkkotallenteina ja kirjallisuus, joista kirjoitetaan yhteinen tehtävä (luentopäiväkirja) sekä opintopiirin korvaava oppimistehtävä. Näihin kaikkiin löydät ohjeet Kopasta.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.

Tämän opintojakson opintopiiriosuudessa on tarvittaessa käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/ . Opettaja ilmoittaa, mikäli Moodle on käytössä ja avaa sen vasta ensimmäisen tapaamisen jälkeen.
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Opintojaksolla on käytössä Connect- tai Zoom verkkokokousjärjestelmä https://www.avoin.jyu.fi/jarjestelmat/
Näiden käyttämiseen tarvitset riittävän nopean nettiyhteyden ja kuulokemikrofonin (headset). Testaa yhteytesi ennen käyttöä erikseen ilmoitettavina tukiaikoina.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

 

ISBN Teoksen tiedot
  Kirjallisuus muille kuin sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoille:
  1. Jaakkola, J., P. Pulma ym. (1994): Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva: suomalaisten sosiaalisen turvan historia. Sosiaaliturvan keskusliitto, HUOM! VAIN Pulman, Urposen ja Satkan artikkelit eli sivut 15–70 ja 163–339.
  2. Raunio, K. (2009 tai uudempi lisäpainos): Olennainen sosiaalityössä. 2. uud. laitos. Gaudeamus.
  TAI
  Juhila, K. (2006 tai uudempi lisäpainos): Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Vastapaino.
Opintojakson oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

 

Avainsanat:

sosiaalityö

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Luentoihin liittyvien oppimistehtävien suorittaminen (dokumentoitu työ).
Aktiivinen osallistuminen opintopiiriin.
Kirjallisuuden hyväksytty suorittaminen.

Vertailu

Korpissa on valittavana 7 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Opintopiirit (2 op) [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Opintopiiri, ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 21.8.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-34to22.8.201918:00-20:00HäkliRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Opintopiiri, ryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 4.9.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-36to5.9.201918:00-20:00HäkliRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Opintopiiri, ryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 8, maksimi 15
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 25.9.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-39to26.9.201918:00-20:00HäkliRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Opintopiiri, ryhmä 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 9.10.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-41ke9.10.201918:00-20:00HäkliRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Opintopiiri, ryhmä 5 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 30.10.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-44to31.10.201918:00-20:00HäkliRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Opintopiiri, ryhmä 6 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, minimi 8, maksimi 16
ilm.aika: 30.10.2019 00:00 - 24.1.2020 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Verkkokokous Connect- tai Zoom-yhteydessä4pe24.1.202018:00-20:00HäkliRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä. Ilmoittautuneille lähetetään ohjeet sähköpostitse verkkotapaamiseen ennen aloitusta.URITapahtuman tiedot
Opintopiiri, ryhmä 7 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, minimi 8, maksimi 16
ilm.aika: 30.10.2019 00:00 - 19.2.2020 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-8to20.2.202018:00-20:00HäkliRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Opintopiiri, ryhmä 8 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 30.10.2019 00:00 - 25.3.2020 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-13to26.3.202018:00-20:00HäkliRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Opintopiiri, ryhmä 9 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, minimi 3, maksimi 14
ilm.aika: 24.3.2020 09:00 - 8.4.2020 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
115to9.4.202018:00-20:00HäkliRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Opintopiiri, ryhmä 10 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 30.10.2019 00:00 - 22.4.2020 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-17to23.4.202018:00-20:00HäkliRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Opintopiiri, ryhmä 11 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, minimi 4, maksimi 14
ilm.aika: 24.3.2020 09:00 - 28.4.2020 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
118ke29.4.202018:00-20:00HäkliRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Opintopiiri, ryhmä 12 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, minimi 5, maksimi 14
ilm.aika: 1.12.2019 00:00 - 14.5.2020 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-20to14.5.202018:00-20:00HäkliRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Opintopiiri, ryhmä 13 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, minimi 5, maksimi 14
ilm.aika: 24.3.2020 09:00 - 2.6.2020 19:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
123ti2.6.202018:00-20:00HäkliRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Opintopiiri, Keuruun ryhmä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 25, minimi 7, maksimi 50
ilm.aika: 9.10.2019 00:00 - 25.11.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Keuruu, ala-asteen Kivikoulu, Keuruuntie 18, luokka 017.46la16.11.201910:00-14:00HäkliKokoontuminen Keuruulla, osoite yllä.Tapahtuman tiedot