Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.7.2020 13:42

BENP1004 Luonnon monimuotoisuus, 5 op, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.3.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Ilmoittautumisaika: 25.1.20 klo 0:00 - 22.3.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 19
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Bio- ja ympäristötiede (avoin yo) (AVOBEN)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Avoin yliopisto noudattaa Jyväskylän yliopiston ohjeistusta koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Kontaktiopetus on keskeytetty Jyväskylän yliopistossa 16.3. alkaen.

HUOM! Lähitapaaminen 18.4.2020 peruttu. Lähitapaaminen korvataan tehtävillä, jotka tulevat Moodleen ja tehdään kurssikirjaan pohjautuen, lisäohjeet Moodlessa.

Sisältö:Kurssilla käydään läpi monimuotoisuuden syntyyn ja ylläpitoon liittyviä mekanismeja sekä paikallisessa että maapallon mittakaavassa. Keskiössä on evoluutioteoria sekä eliöyhteisöjen rakenteeseen vaikuttavat ekologiset mekanismit. Kurssilla luodaan yleiskatsaus monimuotoisuuden eri ilmenemismuotoihin, kuten eliöiden rakenteiden, toiminnan ja elinkiertojen monimuotoisuuteen sekä taksonomiseen monimuotoisuuteen. Kurssiin sisältyy luentoja, laboratorioharjoituksia ja oppimistehtäviä.
Osaamistavoitteet:Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää luonnon monimuotoisuus -käsitteen monitahoisuuden. Opiskelija ymmärtää, mitkä bioottiset ja abioottiset tekijät ovat vaikuttaneet ja yhä vaikuttavat monimuotoisuuteen akvaattisissa ja terrestrisissä ekosysteemeissä eri mittakaavoissa. Hän osaa nimetä eliökunnan pääryhmät ja kuvailla ryhmille tyypillisiä rakenteita ja elämänkiertojen piirteitä. Opiskelija osaa kertoa, mihin eliökunnan luokittelu perustuu, mitkä ovat luokittelun haasteita, ja pystyy eliöiden rakenteiden perusteella tulkitsemaan niiden evolutiivista historiaa ja ekologiaa. Hän ymmärtää, miten ihminen vaikuttaa monimuotoisuuteen ja mikä on monimuotoisuuden merkitys ihmiskunnalle. Opiskelija ymmärtää, miten eliöiden rakenne, toiminta ja elämänkierto altistavat niitä ympäristömuutoksille. Harjoitustöiden jälkeen opiskelija osaa käyttää itsenäisesti mikroskooppia ja hallitsee biologisten näytteiden käsittelyn perusteet. Opiskelija hallitsee keskeisen englanninkielisen termistön.
Esitiedot:BENP1001, BENP1002, BENP1003
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Kirjallisuus, verkkoluennot, laboratorioharjoitusten ennakkotehtävät, pakolliset harjoitukset laboratoriossa (läsnäolopakko), Moodle-tehtävät, oppimistehtävät ja nk. kotitentti (tehdään oppimisympäristö Moodlessa etänä). Laboratorioharjoitukset: la 18.4.2020 klo 9.00-17.00 (PERUTTU LÄHIOPTUS: tilalle korvaavat tehtävät). Ennen laboratorioharjoituksiin osallistumista on tehtävä laboratorioharjoitusten ennakkotehtävät (palautus viimeistään 2 viikkoa ennen laboratorioharjoituksia). Ohjeistus ja tehtävät löytyvät Moodlesta. Jakson tenttiminen seuraavina päivinä nk. kotitenttinä: 24.4.2020, 14.5.2020, 11.6.2020 

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Opiskeluohjeet löydät oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.
Moodleen ja Koppaan kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
13: 978-1-292-17043-5Campbell et al. 2018: Biology - A Global Approach, 11th edition

Opintojakson oppimateriaalit

Harjoitustyömoniste: BENP1004 Luonnon monimuotoisuus.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Pakollinen läsnäolo laboratoriossa, oppimistehtävät, tentit.

Avoin yliopisto
Aktiivinen osallistuminen, kirjalliset työt ja tenttisuoritus

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Laboratoriotyöt [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Laboratoriotyöt 1 - Peruttu! [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, minimi 10, maksimi 20
ilm.aika: 1.1.2020 00:00 - 22.3.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB 324.116la18.4.202009:00-17:00Kataja-ahoPERUTTU!Tapahtuman tiedot