Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.10.2020 10:54

BENA2021 Johdatus lajintuntemukseen ja maastoinventointiin, 4 op, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 3.11.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 3.11.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 29.2.20
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 4
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Bio- ja ympäristötiede (avoin yo) (AVOBEN), Luonnonvarat ja ympäristö (avoin yo) (AVOLUY)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Kurssilla perehdytään eliöiden tunnistamisen tarpeeseen, tavoitteisiin ja perusteisiin sekä nimistöön luentojen, verkko-opiskelun ja laboratorioharjoitusten avulla. Opiskellaan tunnistamisessa tarvittavat kasvien sekä selkärangattomien ja selkärankaisten eläinten perusrakennepiirteet. Tutustutaan selkärankaisten eläinten loisiin ja niiden elinkiertoihin. Harjoitellaan käytännön määritystyötä ja tutustutaan perimäaineksen käyttöön eliöiden tunnistamisessa. Perehdytään maastoinventointien ja näytteenoton kysymyksenasetteluun, suunnitteluun ja menetelmiin sekä tulosten hyödyntämiseen. Tutustutaan keskeisimpiin inventoinneissa käytettäviin otantamenetelmiin sekä paikkatietoinformaation käyttöön inventoinneissa.
Osaamistavoitteet:Opintojakson käytyään opiskelija osaa kuvailla eliökunnan luokittelun lähtökohdat ja luokittelun merkityksen. Hän osaa selittää lajikäsitteen sisällön ja siihen liittyvät rajoitteet. Opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä tärkeimmät kotimaiset eliöryhmät ja niistä esimerkkilajeja. Hän kykenee löytämään ja tunnistamaan yksilöistä niiden tärkeimmät rakennepiirteet ja hyväksikäyttämään näitä piirteitä eliöiden tunnistuksessa. Hän osaa lisäksi kuvailla perimäaineksen hyväksikäytön mahdollisuudet ja merkityksen eliöiden tunnistamisessa ja luokittelussa. Lisäksi opiskelija osaa käsitellä eliönäytteitä sekä käyttää mikroskooppia ja määrityskaavoja niiden tunnistamisessa.
Lisäksi opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan ohjatusti suunnitella luontoinventointiprojektin perustuen inventointitarpeeseen. Inventointikysymykseen pohjaten opiskelija osaa suunnitella mitä ja miten inventoidaan luotettavasti ja toistettavasti sekä arvioida inventointitiedon luotettavuutta. Hän osaa kertoa keskeiset otantamenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuustekijät.
Esitiedot:

Opintojakson edeltävinä opintoina sinulla pitää olla suoritettuna seuraavat opintojaksot:

BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla

BENP1002 Vesi ja vesistöt

BENP1004 Luonnon monimuotoisuus

TAI BIOP301, 302 ja 304

tai vastaavat edeltävät opinnot

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Suoritustavat:

Läsnäolo opetustapahtumissa ja kurssin tehtävien hyväksytty tekeminen sekä lajituntemustentti verkossa tai lähiopetuksessa. Pakolliset lähiopetuspäivät ovat pe-la 8.- 9.11.2019 ja pe-la 29.11.-30.11.2019.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/ Oppimisympäristö aukeaa 1.10.2019.
Opiskeluohjeet löydät oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.
Moodleen ja Koppaan kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tehtävät 50 %, lajituntemustentti verkossa tai lähiopetuksessa 50 %.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään oppiaineen Koppa-sivuilla ja kurssin Moodle-työtilassa.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Jyväskylä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, minimi 7, maksimi 25
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 28.10.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32445pe8.11.201916:00-20:00Kataja-ahoTapahtuman tiedot
2YAB32445la9.11.201909:00-17:00Kataja-ahoTapahtuman tiedot
3YAB32448pe29.11.201916:00-20:00Kataja-ahoTapahtuman tiedot
4YAB32448la30.11.201909:00-17:00Kataja-ahoTapahtuman tiedot