Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 22:16

BENA2022 Luontotyypit ja niiden eliöstö 1, 3 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 23.3.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/biotieteet
Ilmoittautumisaika: 1.1.20 klo 0:00 - 23.3.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.20 - 31.7.20
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Bio- ja ympäristötiede (avoin yo) (AVOBEN), Luonnonvarat ja ympäristö (avoin yo) (AVOLUY)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Harjoitellaan eliöiden tunnistamista maastossa erilaisissa luontotyypeissä keskittyen niiden tyyppilajistoon (erityisesti selkärankaiset ja kasvit). Harjoitellaan tavallisimpien luontotyyppien tunnistamista: metsät, suot ja muut kosteikot, vesistötyypit. Suunnitellaan ja toteutetaan ekologisia populaatio- ja yhteisöaineistojen keruita eri eliöryhmistä ja harjoitellaan niille soveltuvien näytteenottomenetelmien käyttöä (puustonmittaus, kasvillisuuskartoitukset, selkärangattomien keräysmenetelmät ja selkärankaisten inventointimenetelmät huomioiden sekä maa- että vesiekosysteemit). Kerätyt aineistot määritetään tarvittavalle taksonomiselle tasolle ja raportoidaan.
Osaamistavoitteet:Opintojakson käytyään opiskelija osaa kuvailla Suomessa tavattavien tärkeimpien metsä-, suo- ja vesistötyyppien keskeiset piirteet. Hän kykenee tunnistamaan maastossa tyypeille tunnusomaisen kasvilajiston ja nimeämään sen perusteella luontotyypin. Opiskelija osaa lisäksi selittää luontotyyppien luokittelun taustalla olevan ekologisen teorian ja pystyy soveltamaan sitä luontotyyppien rajauksessa.
Opiskelija osaa tehdä tärkeimmät metsänmittaukset ja kasvillisuuskartoitukset sekä eri eläinryhmien näytteenotot maastossa. Hän osaa tunnistaa ja nimetä tärkeimmät kotimaiset kasvi- ja selkärankaislajit. Lisäksi opiskelija osaa kuvata luontoinventointiprojektin keskeiset vaiheet.
Esitiedot:

Opintojakson edeltävinä opintoina sinulla pitää olla suoritettuna seuraavat opintojaksot:

BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla

BENP1002 Vesi ja vesistöt

BENP1004 Luonnon monimuotoisuus

BENA2021 Johdatus lajintuntemukseen ja maastoinventointiin

tai vastaavat edeltävät opinnot

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Läsnäolo harjoituksissa ja kurssin tehtävien hyväksytty tekeminen.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. 
Koppaan kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

 

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Tehtävien ja harjoitusten suorittaminen 100 %.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Jyväskylä - Peruttu! [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 10, maksimi 25
ilm.aika: 1.1.2020 00:00 - 23.3.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB 324.123pe5.6.202010:00-18:00Kataja-ahoPERUTTU!Tapahtuman tiedot
2YAB 324.123la6.6.202009:00-17:00Kataja-ahoPERUTTU!Tapahtuman tiedot
3YAB 324.123su7.6.202009:00-17:00Kataja-ahoPERUTTU!Tapahtuman tiedot