Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.12.2022 23:50

TILP350 SPSS-kurssi, 2 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/matematiikka-ja-tilastotiede
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 67
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Tilastotiede (avoin yo) (AVOTIL)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Ohjelman rakenne. Aineistotaulukon muodostaminen ja muokkaaminen. Havaintoyksikköjen ryhmittely, osajoukon poimiminen. Havaintoaineistojen yhdistely. Tilastomenetelmien peruskurssin sisältämiä tunnuslukuja, testejä ja analyysejä. Kuvioiden ja taulukoiden muokkaaminen. Yhteydet muihin sovelluksiin. Kurssilla tulosten tulkinta ei ole pääosassa, vaan ohjelmaan tutustuminen. Tulosten tulkintaan perehdytään (SPSS-kurssilla käytyjen testien osalta) tilastotieteen perusopintokursseilla.
Osaamistavoitteet:Ohjelman käytön perusteiden osaaminen. Kurssin suoritettuaan opiskelija:
* osaa muodostaa SPSS havaintoaineiston
*osaa kuvailla havaintoaineistoa ja muuttujien välisiä riippuvuussuhteita taulukoiden, graafien ja peruskursseilla opittujen tunnuslukujen avulla
*osaa soveltaa tilastollisen päättelyn perusmenetelmiä yksinkertaisissa sovellustilanteissa
*osaa siirtää taulukot ja kuvat tekstinkäsittelyohjelmaan
Esitiedot:Tilastotieteen perusasiat. Esimerkiksi kurssit TILP2500 Data ja mittaaminen ja TILP2600 Datasta malliksi kurssit tai TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi.
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Suoritustavat:

Verkko-opiskelu
- Verkkotehtävät ja ohjeet saat ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta.
- Verkkokurssin opiskeluun tarvitset SPSS-ohjelmiston, jonka voit ostaa yliopiston verkkokaupasta.
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Yhteystiedot:
  • Lehtori Annaliisa Kankainen, puh. 040 805 3460, annaliisa.kankainen@jyu.fi
  • Avoimen yliopiston opintopalvelut help.jyu.fi 040 576 7760
Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Kurssin saa hyväksytysti suoritettua, kun kaikki vastaukset testissä ovat oikein.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.