Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
3.12.2023 17:17

Markkinoinnin aineopinnot, 37 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 370.00 euroa
Maksuerät: 2 tasaerää

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet
Ilmoittautumisaika: 5.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 720 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 37.0 op
Ilmoittautuneita: 20
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Markkinointi (avoin yo) (AVOYMA)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen. Voit opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

 

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opetussuunnitelmat muuttuvat ja avoimen yliopiston opetuskäytänteet uudistuvat 1.8.2020 – näin palvelemme sinua opinnoissasi.   

 Kesällä 

 • Voit ilmoittautua tarjolla oleviin opintokokonaisuuksiin tai opintojaksoille koko kesän ajan.
 • Voit jatkaa opiskelua myönnetyn opinto-oikeuden mukaisesti syksyllä.
 • Voit palauttaa kesällä aloitettuja oppimistehtäviä vielä syyslukukaudella: suosittelemme palauttamista syyskuun loppuun mennessä, mutta palauttaminen on mahdollista 30.11.2020 saakka.  

Huomioi, että 15.6. jälkeen palautetut tehtävät arvioidaan pääsääntöisesti elokuussa. Suorituspäiväksi tulee aina tehtävän tai etätentin palautuspäivä.  

 Elokuusta alkaen  

 • Voit aloittaa uuden opintojakson ja siirtyä suoraan uuden opetusohjelman mukaiseen opiskeluun.
 • Valitset itsellesi sopivan opiskelutavan ja saat meiltä entistä parempaa ohjausta opiskelusi tueksi – lue lisää uudistuksestamme: https://www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/suoritustavat-jyu-avoimessa.
 • Siirryt uuteen opetusohjelmaan helposti: ilmoittaudu opintojaksolle uudelleen Korpissa ja pääset Moodle-oppimisympäristöön opintomateriaalin pariin. Lisämaksuja ei tule, jos opinto-oikeutesi on voimassa (opintokokonaisuus ja -jakso, jossa koodi pysyy samana).  

 
Tiedotamme uuden opetussuunnitelman mukaiset opinnot verkkosivuillamme kesäkuussa 2020: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kauppatieteet

Sisältö:

Markkinointi tieteenalana on liiketaloustieteen alue, joka tutkii asiakkaita, kuluttajia, liiketoimintaa ja niiden välisiä suhteita monista eri näkökulmista. Markkinointi voidaan jakaa kuluttajamarkkinoinnnin ja yritysmarkkinoinnin osa-alueisiin ja toisaalta tuotteiden ja palveluiden markkinointiin. Markkinoinnin opinnot antavat valmiudet asiakaslähtöisen liiketoimintastrategian analyyttiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen, kuluttajien käyttäytymisen ja arvojen selvittämiseen sekä markkinoinnin kilpailukeinojen kehittämiseen ja soveltamiseen.

Oppiaineen keskeisimmät osaamisalueet opetuksessa ovat strateginen suunnittelu ja johtaminen, markkinaympäristön, kilpailun ja asiakkaiden analysointi ja ymmärtäminen, kuluttajakäyttäytyminen, markkinointikeinojen tunteminen ja soveltaminen erilaisissa tilanteissa ja uusiin teknologioihin painottuva markkinointiviestintä. Markkinoinnin opetuksessa pyritään kannustamaan opiskelijoita erilaisiin yhteistyömuotoihin yrityselämän kanssa.
 

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta.

Pakolliset opintojaksot (12-22 op):

Valinnaiset opintojaksot (valitaan väh.13 op):

Voit suorittaa opinnot myös 27 op:n laajuisena markkinoinnin opintokokonaisuutena, jolloin opintojaksoa YMAA1920 Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma (10 op) ei suoriteta. Korkeakoulututkinnon suorittaneille on tarjolla ensisijaisesti em. sivuainekokonaisuus. Tällöin opinnot ovat suoritettavissa täysin etäopiskellen. Myös 27 op:n laajuisena suoritettavan opintokokonaisuuden opintomaksu on 370 euroa.

Voit valita opintokokonaisuudesta myös yksittäisiä opintojaksoja, jos sinulla on jaksokohtaisesti ilmoitetut esitiedot. Opintojaksojen opintomaksu on 15 euroa/opintopiste.

Opintokokonaisuuden suorittaminen aloitetaan opintojaksosta JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op), joka sisältää henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laadinnan ja aiemmin suoritettujen opintojen hyväksi luvun. Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden hintaan ja siihen liittyvä tehtävänanto (ml. HOPS-lomake) löytyvät ao. opintojakson sivuilta oppimateriaali-Kopasta jaksolle ilmoittautumisen jälkeen. Muita opintojaksoja voi suorittaa halutussa järjestyksessä.

 

Osaamistavoitteet:

Markkinoinnin aineopinnot suoritettuaan:

 • Opiskelija tuntee markkinoinnin peruskäsitteet ja teoreettiset lähtökohdat.
 • Opiskelija hallitsee erityisesti asiakkuuksien, markkinointitutkimuksen ja markkinoinnin prosessien perusteet osana organisaation toimintaa.
 • Opiskelija pystyy soveltamaan markkinoinnin keskeistä teoreettista tietoa pienimuotoisissa kehittämistehtävissä.
 • Opiskelija tunnistaa markkinointiin liittyvät keskeiset eettiset kysymykset ja ongelmat.
Esitiedot:

Markkinoinnin aineopintojaksojen esitietona tarvitset Markkinoinnin perusteet -jakson (kokonaisuudesta Liiketoimintaosaamisen perusteet) tai vastavat tiedot. Jos haluat suorittaa koko aineopintokokonaisuuden, edeltävinä opintona vaaditaan Liiketoimintaosaamisen perusopinnot 28 op tai vastaavat tiedot. 

Edeltävät opinnot tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla hyvät tiedot (HT). Jäljennökset edeltävien opintojen todistuksesta ja opintorekisteriotteesta toimitetaan skannattuna liitetiedostona opintosihteerille ennen opintoihin ilmoittautumista. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Suoritustavat:

Opiskelutapoja ovat kirjalliset oppimistehtävät ja tentit. Opintojakson YMAA1920 Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma 10 op suorittamiseen sisältyy pakollista lähiopetusta kevätlukukaudella 2020. Opintoihin kuuluu englanninkielistä opintomateriaalia, mutta suorituskielenä on suomi. 

Jos opiskelija sisällyttää opintojakson YMAA1920 Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma markkinoinnin ainepintoihin, jakson suorittaminen edellyttää osallistumista seminaarityöskentelyyn sekä johdantojaksojen JSBA1110 Metodiopinnot 6 op ja JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät 1 op suorittamista. Johdantojaksot suoritetaan seminaarityöskentelyn yhteydessä kevätlukukaudella 2020. 

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali- Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Avainsanat:

markkinointi

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit