Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.6.2023 06:02

YMAA1920 Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma, 10 op, kevät 2020, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 5.1.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 150.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 5.1.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.20 - 31.1.21
Laajuus: 10 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 1
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Markkinointi (avoin yo) (AVOYMA)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Jakso peruttu vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

 

Voit ilmoittautua opintojaksolle, jos sinulla on opintosuoritus vähintään kolmesta markkinoinnin aineopintoihin sisältyvästä opintojaksosta.

Aineopintojen seminaarityöskentely alkaa tammikuussa 2020. Opintojakso YMAA1920 toteutetaan, mikäli osallistujia ilmoittautuu riittävästi 3.1.2020 mennessä. 

Ilmoittautuminen seminaarin johdantojaksoille JSBA1110 Metodiopinnot (6 op) ja JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät (1 op) alkaa joulukuussa 2019.

Sisältö:

Opiskelija osallistuu seminaarityöskentelyyn. Seminaarityöskentelyssä opiskelija osallistuu tieteelliseen keskusteluun sekä suullisesti että kirjallisesti. 

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • suunnitella, toteuttaa ja raportoida oman pienimuotoisen tutkimushankkeen
  • hankkia omaan tutkimusaiheeseensa liittyvää tietoa oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja kriittisesti
  • käyttää ja analysoida hankkimaansa aineistoa
  • raportoida tutkimuksensa tulokset akateemisen opinnäytetyön muodossa
  • kommentoida ja arvioida tutkimuksia rakentavasti ja vuorovaikutteisesti
Esitiedot:

Vähintään kolme markkinoinnin aineopintoihin sisältyvää opintojaksoa (opintojen tulee olla valmiit ja kirjattuina opintorekisteriin ennen opintojaksolle YMAA1920 ilmoittautumista).

Lisäksi suositellaan viestintä- ja kieliopintojen Tutkimusviestinnän verkkokurssin (3 op) tai Kielenhuollon kurssin (3 op) suorittamista ennen seminaaria tai sen alkuvaiheessa.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Osallistuminen seminaarityöskentelyyn tammikuusta 2020 alkaen. Aineopintojen seminaarin (YMAA1920) lisäksi suoritetaan seminaarin johtantojaksot JSBA1110 Metodiopinnot (6 op) ja JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät (1 op) kevätlukukauden 2020 aikana. Johdantojaksot eivät sisälly aineopintojen opintomaksuun ja niille on erillinen ilmoittautuminen.

Aineopintojen seminaarityöskentelyn kuvaus ja aikataulu, kevät 2020

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittatumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Oman tutkimusaiheen tieteellinen kirjallisuus.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arviointi erillisten tiedekuntaneuvostossa hyväksyttyjen kandidaatin tutkielman arviointikriteereiden perusteella.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arviointiperusteet avoimen yliopiston opetuksessa
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiasteikko on 0-5. Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät opintojakson Koppa-sivulta.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.