Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.1.2021 07:11

JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa, 1 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 1 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 520
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Taloustieteiden yhteiset opinnot (avoin yo) (AVOTTK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Opintojen suunnittelu ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laadinta. HOPSin yhteydessä selvitetään mahdolliset aiemmin suoritettujen opintojen hyväksiluvut.

HOPS laaditaan aloitettaessa jonkin kauppatieteellisen opintokokonaisuuden (esim. liiketoimintaosaamisen perusopinnot, 28 op) ja/tai kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkintoon vaadittavien opintojen opiskelu. Opintojakso ei ole osa mitään kauppatieteellistä opintokokonaisuutta, vaan se on opintoihin orientoiva opintojakso ja se sisältyy KTK-tutkinnon yleisopintoihin. Opintojaksosta ei peritä erillistä opintomaksua. Jakso on tarkoitettu kauppatieteelliseen opintokokonaisuuteen ilmoittautuneille tai kokonaisuuden suorittamista suunnitteleville opiskelijoille.

Sisältö:Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa -opintojakson aikana opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman sekä perehtyy opintojen rakenteeseen ja opintoihin liittyviin ohjeisiin.
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• suunnitella opintojaan tavoitteellisesti
• hahmottaa opintokokonaisuuden rakenteen ja/tai kandidaatin tutkinnon tutkintorakenteen
• hallita omaa opiskeluprosessiaan
• reflektoida omaa osaamistaan ja oppimiaan asioita

Esitiedot:

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Suoritustavat:

Itsenäinen työskentely, tarvittaessa ohjauskeskustelu. Opintojakso on tarkoitettu ainoastaan kauppatieteelliseen opintokokonaisuuteen (esim. liiketoimintaosaamisen perusopinnot 28 op) ilmoittautuneille opiskelijoille tai opintokokonaisuuden suorittamista suunnitteleville. Opintojaksolla opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman valitsemansa kokonaisuuden suorittamisesta.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Vertailu

Korpissa on valittavana 6 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.