Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.9.2023 11:13

KKEA5001 Johdatus kestävään kehitykseen, 5 op [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.9.20 klo 00:00.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.11.19 klo 0:00 - 30.9.20 klo 0:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.11.19 - 31.12.20
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 270
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kestävä kehitys (avoin yo) (AVOKEKE)
Sisältö:Kestävän kehityksen historialliset lähtökohdat ja muotoutuminen osaksi yhteiskuntatieteitä. Kestävä kehitys yhteiskuntapolitiikan eri osa-alueilla: ilmastopolitiikka, ruokaturva, kestävän talouden kysymykset sekä kulttuurinen kestävyys.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee kestävän kehityksen käsitteen, sen historian ja ulottuvuudet
- tuntee käsitteen kritiikin
- tunnistaa kestävän kehityksen merkityksen yhteiskuntatieteissä
- tunnistaa kestävän kehityksen keskeiset nykyhetken haasteet
Esitiedot:

Ei vaadittavia esitietoja.

Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opintojakso on maksuton.

Suoritustavat:

Oppimistehtävät.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=6314
Opintojaksolle ilmoittautuneet pääsevät jakson Moodle-verkko-opiskeluympäristöön edellä olevan linkin kautta (kohdasta JY-tunnuksilla kirjautuminen).


Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Avainsanat:

kestävä kehitys

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kirjallinen työ