Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.3.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.1.2020 21:15

XPV0018 Puheviestinnän perusteet, 2 op, Helsinki, kevät 2020, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/viestinta-ja-kieliopinnot/aidinkielen-viestintaopinnot
Ilmoittautumisaika: 1.12.19 klo 10:00 - 8.3.20 klo 12:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 13.3.20 - 28.5.20
Opettaja(t): Tuntiopettaja Hanna Kivimäki (hanna.k.kivimaki@jyu.fi)
Laajuus: 2.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 15
Maksimi osallistujamäärä: 16
Sopii vielä: 1
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Puheviestintä (viestintä- ja kieliopinnot) (Avoin yo) (AVOXPV)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Lähiopetus Helsingissä.

Sisältö:Vuorovaikutusosaaminen: tiedot, taidot, asenteet, motivaatio, eettisyys.
Vuorovaikutusosaamisen tiedostaminen ja havainnointi.
Palautevuorovaikutus ja sen analysointi.
Vuorovaikutussuhde.
Osaamistavoitteet:

Kurssin käytyään opiskelijan oletetaan:

  • osaavan analysoida vuorovaikutustilanteen osatekijöitä ja käyttää puheviestinnän peruskäsitteitä
  • osaavan antaa ja ottaa vastaan palautetta vuorovaikutusosaamisesta
  • tiedostavan vahvuuksia sekä kehittämiskohteita vuorovaikutusosaamisessaan
  • osaavan valmistautua vuorovaikutustilanteisiin tarkoituksenmukaisesti, jäsennellä ja havainnollistaa sanottavaansa sekä kohdentaa viestinsä erilaisille kuuntelijoille
  • tietävän ryhmän toiminnan periaatteita ja kykenevän arvioimaan sekä omaa osallistumistaan että ryhmän toimintaa
  • ymmärtävän vuorovaikutuksen merkityksen yliopisto-opiskelussa, tiedeyhteisön toiminnassa ja työelämässä sekä
  • haluavan kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan.
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Suoritustavat:Keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöt, kokemukselliset ja toiminnalliset harjoitukset ja oppimistehtävät. Kurssi sisältää 24 tuntia kontaktiopetusta ja 30 tuntia itsenäistä työskentelyä. HUOM! Kaikki kurssisuoritukset tulee tehdä kurssin aikana, sillä opinto-oikeus kurssille on voimassa vain kurssin ajan.
Lisätiedot:

Opintojaksolle ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse opintokirje opintojakson alkamisesta ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli opintojakso joudutaan perumaan vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi, tiedotetaan myös siitä opiskelijoille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Aktiivinen läsnäolo kurssilla, vähintään 80 % kokoontumisista. Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Helsingissä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, minimi 10, maksimi 16
ilm.aika: 1.12.2019 10:00 - 8.3.2020 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-11pe13.3.202016:30-19:45KivimäkiLähiopetus Helsingissä, Diakonia-ammattikorkeakoulun tiloissa, Kyläsaarenkuja 2Tapahtuman tiedot
2-11la14.3.202009:00-16:00KivimäkiTapahtuman tiedot
3-13pe27.3.202016:30-19:45KivimäkiTapahtuman tiedot
4-13la28.3.202009:00-16:00KivimäkiTapahtuman tiedot