Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 22:37

Psykologian perusopinnot, 25 op, lv. 2019-2020, Jämsän kristillinen kansanopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/psykologia/
Laajuus: 25 op
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Psykologia (avoin yo) (AVOPSY)
Opetuksen järjestäjät:Jämsän kristillinen kansanopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto tarjoavat yhteistyössä avointa korkeakouluopetusta Jämsässä. Nämä opinnot järjestetään Jämsän kristillisessä kansanopistossa. Ilmoittaudu opintoihin Jämsän Kristilliseen kansanopistoon https://www.lyhytkurssille.fi/kurssi/jamsa/7384/ 26.8.2019 mennessä.

Opetus järjestetään, mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään 15 opiskelijaa. Mikäli ilmoittautuneita on vähemmän, opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa etäopiskellen.

Opintokokonaisuuden starttipäivä on ti 10.9.2019. Kokoontumiset ovat aina kahtena peräkkäisenä iltana klo 16.30-21.00 seuraavina ajankohtina: 10.-11.9.2019, 1.-2.10.2019, 29.-30.10.2019, 19.-20.11.2019, 14.-15.1.2020, 4.-5.2.2020, 3.-4.3.2020 ja 31.3.-1.4.2020

Ensimmäisessä kokoontumisessa sovitaan ryhmän työskentelystä tarkemmin. Samalla kuulet myös lisää psykologian opiskelusta, orientoidut verkkokurssille ja tutustut henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS).

Sisältö:

Oletko kiinnostunut ihmisen kehittymisestä, toiminnasta, tunteista ja ajattelusta? Haluatko oppia ymmärtämään ja soveltamaan tieteellistä psykologista tietoa arkielämään ja omiin kokemuksiisi? Tarvitsetko työssäsi psykologista tietoa?  

Psykologian opinnoissa tarkastellaan ihmisen kehitystä, persoonallisuutta ja mielenterveyttä sekä muistia, ajattelua ja psyykkisten toimintojen hermostollista perustaa. 

Psykologian perusopinnoissa perehdyt psykologian peruskäsitteisiin ja tutustut eri osa-alueiden keskeisiin teorioihin ja psykologian tiedonhankintamenetelmiin. Perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiin. Perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa psykologian aineopintoihin.

Opinnot soveltuvat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Psykologiaa opiskelevat haluavat esimerkiksi kehittyä ammatillisesti, rikastaa maailmankuvaansa tai jäsentää elämänkokemuksiaan. Opiskelijoina on mm. terveydenhoitoalalla työskenteleviä, opettajia, asiakaspalvelutehtävissä toimivia ja yritysmaailmassa työskenteleviä. Oman joukkonsa muodostavat yliopistojen sivuaineopiskelijat, lukio-opiskelijat sekä yliopistotutkintoa suunnittelevat eri-ikäiset ihmiset. Psykologia soveltuu hyvin myös talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden yhteyteen.

Psykologian opinnot pätevöittävät psykologia -oppiaineen opettamiseen. Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettynä psykologian perus- ja aineopinnot vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (14.12.98/986) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat tiedot löytyvät linkkien kautta opintojen toteutuessa. Opintojaksojen Korppi-sivuilla kuvatut suoritustavat voivat olla erilaisia kuin teidän paikallisessa toteutuksessa. HUOM! Ilmoittaudu opintokokonaisuuteen sisältyville opintojaksoille vasta sen jälkeen, kun opinto-oikeutesi on voimassa 1.9.2019 alkaen.

Ilmoittautuminen:
  • Ilmoittaudu Jämsän Kristilliseen kansanopistoon. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla tehdään yhdessä avoimen korkeakoulun opiskelijaksi ilmoittautuminen.

  • Ilmoittautuminen on sitova.

  • Opinnoista peritään kansanopiston määrittelemä opintomaksu.

  • Lähiopetuksen toteutuminen varmistuu ilmoittautumisajan päätyttyä.

Suoritustavat:

Tällä opintokokonaisuudella on käytössä oppimateriaali-Koppa https://www.avoin.jyu.fi/koppa sekä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/ .

Koppaan ja Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta:  https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset opintojaksojen Koppa-sivuille. Koppa-sivuilta löydät osoitteen ja kurssiavaimen Moodleen. 
 

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Koulutuspäällikkö Marita Parkkonen: marita.a.parkkonen@jyu.fi puh. 040 640 3320

Avainsanat:psykologia

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit