Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 10:35

ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/erityispedagogiikka
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 417
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Opetussuunnitelma muuttuu 1.8.2020 alkaen. Tämän opintojakson lukuvuoden 2019-2020 mukaiset tehtävät tulee palauttaa Koppaan viimeistään 31.8.2020. Tämän jälkeen opintojakso on suoritettavissa uuden opetussuunnitelman mukaisilla suoritustavoilla. Huomioithan tämän suunnitellessasi opintojasi, jos opinto-oikeutesi jatkuu vielä syksyllä.

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:vammaisuus, moninaisuus, toiseus, eettisyys, ammatillinen kasvu
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • eritellä vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen liittyvää kokemustietoa sekä kulttuurisia asenteita, arvoja ja merkityksiä
 • tunnistaa ja tarkastella omia vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen liittyviä asenteitaan, tunteitaan ja kokemuksiaan
 • jäsentää vammaisuuden ja moninaisuuden kohtaamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
 • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Valitse yksi seuraavista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Oppimistehtävä. Oppimistehtäviä voi palauttaa oppimateriaali-Koppaan milloin vain opinto-oikeutesi voimassaoloaikana, mutta opettaja ottaa tehtävät arviointiin viimeistään kuukauden viimeisenä päivänä. Tämän opintojakson lukuvuoden 2019-2020 mukaiset tehtävät tulee palauttaa Koppaan viimeistään 31.8.2020.

Suoritustapa 2: Tentti. Tentin voi suorittaa seuraavina avoimen yleisenä tenttipäivänä:

 • Syksy 2019: 8.10. ja 3.12.
 • Kevät 2020: 11.2., 7.4. (peruttu) ja 2.6. (peruttu)

Yleiset tentit on peruttu kevään 2020 osalta ja tentit järjestetään etätenttinä Kopassa:

Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

Suoritustapa 3: Verkkokurssi syksyllä 2019 ja keväällä 2020. Tarkempi aikataulu ja ilmoittautuminen verkkokurssiryhmiin löytyy tämän sivun alaosasta.

- Verkkokurssilla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
- Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
- Verkkokurssilla opiskelu edellyttää sitoutumista ja säännöllistä työskentelyä päivittäin tai lähes päivittäin (viikonloput poislukien), mutta ei edellytä reaaliaikaista osallistumista tiettyyn kellonaikaan. Työskentelytapoja voivat olla esimerkiksi verkkokeskustelut, kirjalliset yksilö- ja ryhmätyöt sekä niiden kommentoinnit.
- HUOM! Jos suoritat tämän opintojakson yksittäisenä jaksona ja valitset suoritustavaksi verkkokurssin, älä ilmoittaudu opintojaksolle ennen kuin verkkokurssin ilmoittautuminen alkaa. Näin varmistat, että opinto-oikeutesi on voimassa koko verkkokurssin ajan.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:

Katso tarkemmat oppimateriaalitiedot Kopasta.

Vammaisuus käsitteellisenä ja kokemuksellisena ilmiönä:

1. Liimakka, S. 2014. Kokemus, tieto ja kokemustieto – esimerkkinä autismi. Teoksessa L. Myyry ym. (toim.) Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 18, s. 162–177. Saatavilla verkossa.

2. Vehmas, S. 2005 tai uudempi. Vammaisuus: johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Helsinki: Gaudeamus. Saatavilla e-kirjana: https://www.ellibslibrary.com/book/9789524955393  Katso kopasta myös vaihtoehtoinen artikkelipaketti, mikäli e-kirja ei ole saatavilla.


Toiseuden ja osallisuuden kokeminen:

3. Gissler, M., Kekkonen, M., Känkänen, P., Muranen, P. & Wrede-Jäntti, M. 2014.  Nuoruus toisin sanoen – Nuorten elinolot -vuosikirja 2014. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavilla verkossa.

 

Asenteet, ennakkoluulot ja syrjintä:

4. Helkama, K. ym. 2016 (tai aiemmat painokset). Asenteet, päätöksenteko ja käyttäytymisen muutos (luku 10). Teoksessa K. Helkama ym. Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita. 3. tai uudempi painos. Saatavilla e-kirjana.

5. Seppälä, T. ym. 2014. Koettu oikeudenmukaisuus ja syrjintä. Teoksessa L. Myyry ym. (toim.) Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 18, s. 248–292. Saatavilla verkossa.

6. Staerklé, C. & Green, E. G. T. 2014. Ryhmäkeskeisyydestä moniarvoisuuteen: ryhmienvälinen reflektiivinen tieto. Teoksessa L. Myyry ym. (toim.) Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 18, s. 92–110. Saatavilla verkossa.

7. Solares, E. & Liebkind, K. 2012. Ryhmienväliset ennakkoluulot ja niihin vaikuttaminen. Psykologia 47 (5-6), 357–368. Saatavilla verkossa. TAI Helkama, K. ym. 2016 (tai aiemmat painokset). Ennakkoluuloisuus ja ryhmien väliset suhteet (luku 14). Teoksessa K. Helkama ym. Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita. 3. tai uudempi painos. Saatavilla e-kirjana.


Eettisyys, huolenpito ja valtaistaminen:

8. Juujärvi, S., Myyry, L. & Pesso, K. 2007 tai uudempi. Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Helsinki: Tammi. Luvusta 6 sivut 185–212 sekä luvusta 7 sivut 213–248. Katso tarkemmat tiedot Kopasta.

9. Sulander, J., Myyry, L. & Helkama, K. 2014. Valtaorientaatio ja epäoikeudenmukaisuuden uhrin havaitseminen. Psykologia 49 (5), 355–369. Saatavilla verkossa.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään oppiaineen Koppa-sivuilla.

Vertailu

Korpissa on valittavana 8 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 50, maksimi 60
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 13.10.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-43ma21.10.201900:00-00:00KytöläVerkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-49su8.12.201900:00-00:00KytöläVerkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot
Verkkokurssi / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 45, maksimi 50
ilm.aika: 27.1.2020 00:00 - 22.3.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-14ma30.3.202000:00-00:00KytöläVerkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-20su17.5.202000:00-00:00KytöläVerkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot