Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.16.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
15.6.2021 18:04

FILY4001 Tieteen etiikka, 5 op, lv. 2019-2020, Jämsän kristillinen kansanopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Johdatus filosofiaan (avoin yo) (AVOFIL)
Opetuksen järjestäjät:Jämsän kristillinen kansanopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto tarjoavat yhteistyössä avointa korkeakouluopetusta Jämsässä.  Ilmoittaudu opintoihin Jämsän Kristilliseen kansanopistoon https://www.lyhytkurssille.fi/kurssi/jamsa/7385/  1.11.2019 mennessä. Ilmoittaudu myöhemmin tähän toteutukseen erikseen ilmoitettavana ajankohtana, mikäli haluat ilmoittautua opintojakson Jämsän kristillisessä kansanopistossa järjestettävään opetukseen.

Opetus järjestetään, mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään 8 opiskelijaa. Mikäli ilmoittautuneita on vähemmän, opintojakso on mahdollista suorittaa etäopiskellen.

Ryhmän ensimmäinen kokoontuminen on 15.-16.11.2019Seuraavat tapaamiset ovat 17.-18.1.2020 ja 27.-28.3.2020.

Sisältö:- Tieteen etiikan kysymykset tutkijoiden, tiedeyhteisön ja – instituution näkökulmista
- Etiikan käsitteistö ja teoriat tutkimusetiikan ongelmien käsittelyssä
- Erityiset tieteenetiikan kysymykset eri tieteenalojen näkökulmasta
Osaamistavoitteet:Kurssin käytyään opiskelija tunnistaa tutkimuksen tekemisen eettisen ulottuvuuden tutkimusprosessin eri vaiheissa ja hallitsee eri näkökulmista annettuja ratkaisuvaihtoehtoja. Opiskelija kykenee arvioimaan erilaisia valintoja tutkimuseettisten ongelmien ratkaisemisessa.
Esitiedot:

Ei vaadittuja edeltäviä opintoja.

Ilmoittautuminen:
  • llmoittaudu Jämsän Kristilliseen kansanopistoon. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla tehdään yhdessä avoimen korkeakoulun opiskelijaksi ilmoittautuminen.
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Opinnoista peritään kansanopiston määrittelemä opintomaksu.
  • Lähiopetuksen toteutuminen varmistuu ilmoittautumisajan päätyttyä.

 

Suoritustavat:

Luennot ja kirjallisuus sekä kirjalliset tehtävät.

Tällä opintojaksolla on käytössä oppimateriaali-Koppa https://www.avoin.jyu.fi/koppa.

Koppaan kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta:  https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-951-768-284-8Clarkeburn, Henriikka ja Mustajoki, Arto: Tutkijan arkipäivän etiikka
9780203979068Resnik, David B.: The Ethics of Science : An Introduction (englanniksi suoritettava verkkokurssi)

Avainsanat:

tieteen etiikka

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet


Kirjallinen työ

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.