Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 22:18

ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 7.6.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/erityispedagogiikka
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 7.6.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 370
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:portaittainen tuki oppimisessa, näyttöön perustuvat tuen periaatteet, yksilöllisen tuen keinot, ryhmässä toteutettava tuki, eriyttäminen, yksilöllistäminen, joustava ryhmittely
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
*ymmärtää portaittaisten tuen mallien perustelut ja tausta-ajattelun
*tuntee näyttöön perustuvat tuen periaatteet oppimisen ongelmissa
*osaa käsitteellistää kohdennettua oppimisen tukea interventiona
*tuntee joustaviin ryhmittelyihin, eriyttämiseen ja yksilöllistämiseen liittyvän pedagogisen keskustelun näkökulmia
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Valitse yksi seuraavista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Verkkotehtävä syksyllä 2019 ja keväällä 2020. Tarkempi aikataulu ja ilmoittautuminen verkkotehtäväryhmiin löytyy tämän sivun alaosasta. Lisätietoa verkkotehtävästä löytyy opintojakson Koppa-sivuilta.

- Verkkotehtävässä on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
- Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
- Koko verkkotehtävän osatehtävineen voi tehdä itsenäisesti oman aikataulun mukaan tehtävän aukioloaikana. Opiskelija voi tehdä myös yhden osatehtävän pienryhmässä.
- HUOM! Jos suoritat tämän opintojakson yksittäisenä jaksona ja valitset suoritustavaksi verkkotehtävän, älä ilmoittaudu opintojaksolle ennen kuin verkkotehtävän ilmoittautuminen alkaa. Näin varmistat, että opinto-oikeutesi on voimassa koko verkkotehtävän ajan.

Suoritustapa 2: Etätentti Kopassa alla mainittuina tenttipäivinä. Etätentin tekeminen tarkoittaa opintojakson oppimateriaalin tenttimistä verkossa esimerkiksi kotoa käsin, ks. lisätiedot opintojakson ERIP105 kohdalta oppimateriaali-Kopasta.

Ilmoittaudu valitsemaasi etätenttiin alla olevien linkkien kautta:
- etätentti 7.11.2019 klo 16.30-20.30
- etätentti 14.5.2020 klo 16.30-20.30

Suoritustapa 3: Tentti 20.8.2019. Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
 • Björn, P., Savolainen, H. & Jahnukainen, M. 2017. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki – erityisopetusta, ohjausta ja suunnitelmallista yhteistyötä. Teoksessa S. Puukari, K. Lappalainen & M. Kuorelahti (toim.) Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Jyväskylä: PS-kustannus, 47–63. Saatavana myös e-kirjana.
 • Cook, B., Tankersley, M., Cook, L. & Landrum, T. 2008. Evidence-Based Practices in Special Education: Some Practical Considerations. Intervention in School and Clinic 44 (2), 69–75. Saatavilla verkossa.
 • Cook, B., Tankersley, M. & Harjusola-Webb, S. 2008. Evidence-Based Special Education and Professional Wisdom: Putting It All Together. Intervention in School and Clinic 44 (2), 105–111. Saatavilla verkossa.
 • Dowker, A. 2004. What Works for Children with Mathematical Difficulties? Research Report RR554. London: Department for Education and Skills. Saatavilla verkossa.
 • Epstein, M., Atkins, M., Cullinan, D., Kutash, K. & Weaver, R. 2008. Reducing Behavior Problems in the Elementary School Classroom: A Practice Guide (NCEE #2008-012). Washington, DC: National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. Saatavilla verkossa.
 • Fuchs, D. & Fuchs, L. 2006. Introduction to Response to Intervention: What, why, and how valid is it? Reading Research Quarterly 41 (1), 93–99. Saatavilla verkossa.
 • Fuchs, L. S., Fuchs, D., Powell, S. R., Seethaler, P. M., Cirino, P. T. & Fletcher, J. M. 2008. Intensive intervention for students with mathematics disabilities: Seven principles of effective practice. Learning Disability Quarterly 31 (2), 79–92. Saatavilla verkossa.
 • Jahnukainen, M., Kontu, E., Thuneberg, H. & Vainikainen, M.-P. (toim.) 2015. Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura Fera. Saatavana myös e-kirjana.
 • Kairaluoma, L. 2014. Sujuvaksi lukijaksi. Lukemisvaikeuksien arvioinnista kohti näyttöön perustuvia interventioita. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 494. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (Sivut 9–31.) Saatavilla verkossa.
 • Koivikko, M. & Autti-Rämö, I. 2006. Mitä on kehitysvammaisen hyvä kuntoutus? Duodecim 122, 1907–1912. Saatavilla verkossa.
 • Koskentausta, T., Sauna-Aho, O. & Varkila-Saukkola, L. 2013. Autististen lasten ja nuorten hoito ja kuntoutus, Suomen Lääkärilehti 68 (8), 587–592. Saatavilla verkossa.
 • Landrum, D. & McDuffie, A. 2010. Learning Styles in the Age of Differentiated Instruction. Exceptionality 18, 6–17. Saatavilla verkossa.
 • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Määräykset ja ohjeet 2014:96. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelmien-perusteet
 • Vaughn, S., Wanzek, J., Murray, C. S. & Roberts, G. 2012. Intensive interventions for students struggling in reading and mathematics: A practice guide. Portsmouth, NH: RMC Research Corporation, Center on Instruction. Saatavilla verkossa.
 • Watts-Taffe, S., Laster, P., Broach, L., Marinak, B., Connor McDonald C. & Walker-Dalhouse, D. 2012. Differentiated Instruction: Making Informed Teacher Decisions. The Reading Teacher 66 (4), 303–314. Saatavilla verkossa.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään oppiaineen Koppa-sivuilla.

Vertailu

Korpissa on valittavana 6 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkotehtävä / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 90, maksimi 200
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 15.12.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-38ma16.9.201900:00-00:00-Verkkotehtävä alkaa.Tapahtuman tiedot
2-4su26.1.202000:00-00:00-Verkkotehtävä päättyy.Tapahtuman tiedot
Verkkotehtävä / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 148, maksimi 200
ilm.aika: 27.1.2020 00:00 - 7.6.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-12ma16.3.202000:00-00:00-Verkkotehtävä alkaa.Tapahtuman tiedot
2-31pe31.7.202000:00-00:00-Verkkotehtävä päättyy.Tapahtuman tiedot