Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.1.2021 08:35

YFIY100 Tieteenteoria, 5 op, lv. 2019-2020, Jämsän kristillinen kansanopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Johdatus filosofiaan (avoin yo) (AVOFIL)
Opetuksen järjestäjät:Jämsän kristillinen kansanopisto
Ajankohtaista:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto tarjoavat yhteistyössä avointa korkeakouluopetusta Jämsässä. Ilmoittaudu opintoihin Jämsän Kristilliseen kansanopistoon https://www.lyhytkurssille.fi/kurssi/jamsa/7386/ 16.12.2019 mennessä. Ilmoittaudu myöhemmin tähän toteutukseen erikseen ilmoitettavana ajankohtana, mikäli haluat ilmoittautua opintojakson Jämsän kristillisessä kansanopistossa järjestettävään opetukseen.

Opetus järjestetään, mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään 8 opiskelijaa. Mikäli ilmoittautuneita on vähemmän, opintojakso on mahdollista suorittaa etäopiskellen.

Ryhmän ensimmäinen tapaaminen on 17.-18.1.2020.

Sisältö:Kurssilla tarkastellaan yleisiä tieteenteorian kysymyksiä:
- Mitä on tiede ja miten se poikkeaa ei-tieteestä?
- Mitä ovat metodit ja metodologia?
- Mikä on tieteellinen tutkimusprosessi?
- Mikä on teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen luonne?
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee kuvailemaan tieteen tunnusmerkkejä, osaa hahmottaa eri tieteenalojen yhtäläisyyksiä ja eroja, ymmärtää kriittisen tieteellisen asennoitumisen eri aspekteja ja pystyy erittelemään erilaisia tieteellisen tiedon muotoja.
Esitiedot:

Ei vaadittuja edeltäviä opintoja.

Ilmoittautuminen:
  • llmoittaudu Jämsän Kristilliseen kansanopistoon. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla tehdään yhdessä avoimen korkeakoulun opiskelijaksi ilmoittautuminen.
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Opinnoista peritään kansanopiston määrittelemä opintomaksu.
  • Lähiopetuksen toteutuminen varmistuu ilmoittautumisajan päätyttyä.
Suoritustavat:

Valitse yksi seuraavista suoritustavoista:

Tapa 1: Verkkoluennot ja kirjallisuus ja tentti.
Tapa 2: Verkkoluennot ja kirjallisuus ja kirjalliset tehtävät.


Tällä opintojaksolla on käytössä oppimateriaali-Koppa https://www.avoin.jyu.fi/koppa.

Koppaan kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta:  https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

 

ISBN Teoksen tiedot
  Kiikeri, M. & P. Ylikoski: Tiede tutkimuskohteena
  Raatikainen P.: Ihmistieteet ja filosofia
Avainsanat:

tieteenteoria

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet
 

Kirjallinen työ tai tenttisuoritus

 

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.