Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 10:28

LPSP303 Ryhmäilmiöt urheiluvalmennuksessa, 2 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 7.6.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikuntapsykologia
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 7.6.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 176
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Liikuntapsykologia (avoin yo) (AVOLPS)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Ryhmädynamiikkaan liittyvät teoriat ja siihen yhteydessä olevat tekijät. Ryhmien luonne, ryhmän vuorovaikutus ja kommunikaatio, ryhmäprosessien vaihtelu ja ryhmän kehittyminen.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- määritellä keskeiset ryhmäilmiöihin liittyvät käsitteet ja tunnistaa ryhmätoiminnan lainalaisuuksia urheilussa
- kuvata ryhmädynamiikkaan liittyviä teorioita
- nimetä ryhmätoiminnan kehittämismenetelmiä
Esitiedot:LPSP300 Johdatus urheiluvalmennuksen psykologiaan
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Luentotallenne (2 t) ja tentti. Opintojakson voi tenttiä seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä:
- syksy 2019: 20.8. ja 3.12.
- kevät 2020: 7.4. <- yleinen tentti peruttu! Sen tilalle tarjolla Koppa -etätentti ti 7.4.2020. Ilmoittauduthan etätentteihin alla olevista linkeistä.
Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen
TAI
- Luentotallenne ja etätentti Kopassa. Ilmoittaudu etätenttiin alla olevien linkkien kautta:
- etätentti to 26.9.2019
- etätentti to 14.11.2019
- etätentti to 23.1.2020
- etätentti to 12.3.2020
- etätentti ti 7.4.2020

- etätentti to 4.6.2020
- etätentti ti 11.8.2020
- etätentti to 24.9.2020

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

 

ISBN Teoksen tiedot
9789518982763 Rovio ym. (toim., 2009). Ryhmäilmiöt liikunnassa. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu n:o 163. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura.
9781935412359 Carron & Eys (2012, 4th ed.), Group Dynamics in Sport. Morgantown, W.V: Fitness Information Technology. 366 s.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

0 - 5 
Avoin yliopisto: Tentti 100%.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.