Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.16.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.7.2021 00:15

LPSP304 Ryhmädynaamiset ilmiöt 2, 3 op, ops 2017-2020, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.10.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikuntapsykologia
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.10.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 31.1.21
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 199
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Liikuntapsykologia (avoin yo) (AVOLPS)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Ryhmätoiminnan kehittämismenetelmät urheilussa.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käyttää ryhmätoiminnan kehittämisen-perusmenetelmiä
Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Suoritustavat:

Luentotallenne (2 t) ja oppimistehtävä.
- Voit palauttaa oppimistehtävän Koppaan milloin tahansa opinto-oikeutesi voimassaoloaikana, mutta opettaja ottaa tehtäviä arvioitavaksi aina kuun lopussa.
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa.
Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Carron & Eys (2012, 4th ed.), Group Dynamics in Sport. Morgantown, W.V: Fitness Information Technology. 366 s. ISBN-13: 978-1935412359.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: Oppimistehtävä 100%.