Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.7.2020 13:26

LPSP306 Fyysisen aktiivisuuden ja liikuntamotivaation edistäminen, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/liikuntapsykologia/liikuntapsykologia
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 202
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Liikuntapsykologia (avoin yo) (AVOLPS)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Liikuntamotivaatio ja sen edistäminen, käyttäytymisenmuutosteoriat ja -menetelmät, fyysisen aktiivisuuden edistäminen.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- osaa kuvata keskeiset liikuntamotivaatioteoriat ja käsitteet
- osaa kuvata keskeiset käyttäytymisenmuutosteoriat ja liikunnanedistämisohjelmat
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:- Verkkoluennot (4-6 t) ja oppimistehtävä.
- Voit palauttaa oppimistehtävän Koppaan milloin tahansa opinto-oikeutesi voimassaoloaikana, mutta opettaja ottaa tehtävät arviointiin viimeistään 15.8., 15.10., 15.12., 15.1., 15.3., 15.5., 15.6. ja 15.8.2020.
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa.
Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.
Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus
  Teoksen tiedot
  Marcus, B. H. & Forsyth, L. 2009. Motivating People to Be Physically Active. 2nd Edition. Champaign, IL: Human Kinetics. Vaihtoehtoinen teos: Salmela-Aro, K. & Nurmi, J.-E. 2017. Mikä meitä liikuttaa. Motivaatiopsykologian perusteet. Ellibs e-kirja.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävä 100 %