Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.7.2020 13:43

ERIA4200 Proseminaari, 10 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 150.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/erityispedagogiikka
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 10.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 34
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:
  • Proseminaarin (10 op) tilalla voi suorittaa harjoittelun ERIA283 (5 op) sekä jakson KLAA4100 Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen (5 op). Mikäli opiskelija aikoo hakea tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan koulutukseen avoimen yliopiston väylän kautta, tulee ERIA4200 Proseminaari (10 op) olla suoritettuna.
  • Proseminaari suoritetaan opintojen loppuvaiheessa, kun tutkimusmenetelmäkurssit KTKA2010 ja KTKA2020 (1.8.2017 jälkeen aineopintonsa aloittaneilla myös KTKO105 -opintojakso) tai vastaava näyttökoe sekä osa sisältöopintojaksoista on suoritettu.
Sisältö:tutkimusprosessin vaiheet, tiedon hankinta, empiirinen tutkielma, tieteellinen viestintä ja kielenhuolto, tutkimusetiikka, tieteellinen argumentointi, vertaisarviointi
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*etsiä ja käyttää tutkimusaiheeseensa liittyvää tieteellistä kirjallisuutta
*hahmottaa tutkimusprosessin kulun ja tutkimuksen teon vaiheet
*soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä empiirisen aineiston analysointiin
*toteuttaa pienimuotoisen tieteellisen tutkimuksen
*laatia tutkimusraportin tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaisesti
*perustella omia valintojaan ja arvioida muiden tekemiä valintoja tieteellisessä keskustelussa
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Lisäksi opintojaksot KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät ja KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät on suoritettava viimeistään opintojakson ERIA4200 Proseminaari aikana. Suosittelemme proseminaarin ajoittamista opintojesi loppuun siten, että molempien tutkimusmenetelmäjaksojen lisäksi olet suorittanut ennen proseminaaria myös useamman sisältöopintojakson.

Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Suoritustavat:

Proseminaarisuoritukseen sisältyy itsenäistä työskentelyä, seminaarikokoontumisia (3 päivää), työskentelyä Moodle-verkko-opiskeluympäristössä ja verkkovideotapaamisia noin puolen vuoden ajan. Opiskelija tekee seminaarin aikana pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen, esittelee valmiin tutkimuksensa/proseminaarityönsä ja opponoi yhden työn.

Seminaarikokoontumisten alustavat aikataulut (HUOM! Osallistuminen pakollista):

  • Jyväskylän ryhmä syksy 2019: Lähipäivät 5.10.2019, (2. lähitapaamispäivä varmistuu lokakuun tapaamisessa), 7.3.2020 ja 14.3.2020. Moodletyöskentely alkaa 23.9.2019.
  • Helsingin ryhmä syksy 2019: Lähipäivät 23.11.2019, 15.2., 28.3. ja 18.4.2020. Moodletyöskentely alkaa 11.11.2019.
  • Jyväskylän ryhmä kevät 2020: Lähipäivät 28.3., 16.5., 29.8. ja 12.9.2020. Moodletyöskentely alkaa 9.3.2020.

Ilmoittaudu valitsemaasi seminaariryhmään tämän sivun alalaidassa. Verkkotapaamiset sovitaan yhdessä ryhmän kanssa ensimmäisessä tapaamisessa.

Opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin ja muihin työskentelymuotoihin on hyväksytyn proseminaarisuorituksen edellytys. Seminaareissa ja verkkoympäristöissä keskustellaan tutkimuksen teon eri vaiheista sekä annetaan yksilöllistä ja yhteistä ohjausta. Proseminaari edellyttää runsaasti itsenäistä työskentelyä ja on tärkeää, että opiskelija on varannut siihen riittävästi aikaa. Tutkimuksen teon kannalta on tärkeää ottaa haltuun tietokanta- ja kirjastopalvelut ja suositeltavaa on osallistua kirjastojen järjestämille tiedonhakukursseille.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

HIRSJÄRVI, S. REMES, P. & SAJAVAARA, P. 2005 (tai uudemmat). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
sekä muu opetuksessa jaettava materiaali. VAIHTOEHTOINEN TEOS: Kniivilä, S., Mäntynen, A. & Lindblom-Ylänne, S. 2017. Tiede ja teksti: Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus. e-kirja on lainattavissa Jyväskylän yliopiston kirjastosta.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja proseminaarityön hyväksytty suorittaminen.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään oppiaineen Koppa-sivuilla.

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Proseminaari, Jyväskylä / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 12
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 13.9.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-39ma23.9.201900:00-00:00UotinenMoodletyöskentely alkaa.Tapahtuman tiedot
2-40la5.10.201910:00-16:00UotinenLähipäivä Jyväskylässä. Paikka: Ag C222.1Tapahtuman tiedot
3AgC222.148la30.11.201910:00-16:00UotinenLähipäivä Jyväskylässä. Paikka: Ag C222.1Tapahtuman tiedot
4Ag D12110la7.3.202010:00-16:00UotinenLähipäivä Jyväskylässä.Tapahtuman tiedot
5-11la14.3.202010:00-16:00UotinenLähipäivä Jyväskylässä. Paikka: Ag C222.1Tapahtuman tiedot
Proseminaari, Helsinki / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, minimi 8, maksimi 12
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 25.10.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-46ma11.11.201900:00-00:00PuroMoodletyöskentely alkaa.Tapahtuman tiedot
2HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 247la23.11.201910:00-16:00PuroLähipäivä Helsingissä.Tapahtuman tiedot
3HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 27la15.2.202010:00-16:00PuroLähipäivä Helsingissä.Tapahtuman tiedot
4HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 213la28.3.202010:00-16:00PuroLähipäivä Helsingissä.Tapahtuman tiedot
5HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 216la18.4.202010:00-16:00PuroLähipäivä Helsingissä.Tapahtuman tiedot
Proseminaari, Jyväskylä / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, minimi 8, maksimi 12
ilm.aika: 1.1.2020 00:00 - 1.3.2020 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-11ma9.3.202000:00-00:00VirinkoskiMoodletyöskentely alkaa.Tapahtuman tiedot
2Ag D12113la28.3.202010:00-16:00VirinkoskiLähipäivä Jyväskylässä.Tapahtuman tiedot
3Ag B30120la16.5.202010:00-16:00VirinkoskiLähipäivä Jyväskylässä.Tapahtuman tiedot
4Ag D12135la29.8.202010:00-16:00VirinkoskiLähipäivä Jyväskylässä.Tapahtuman tiedot
5-37la12.9.202010:00-16:00VirinkoskiLähipäivä Jyväskylässä. Paikka: Ag B301Tapahtuman tiedot