Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 09:20

SKIP203 Äänteistä puheeksi, 3 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 3.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 101
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomen kieli (avoin yo) (AVOSKI), Suomi toisena ja vieraana kielenä (avoin yo) (AVOSTK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Opintojaksolla perehdytään suomen kielen äännerakenteeseen ja puhutun kielen keskeisiin piirteisiin sekä variaatioon. Näitä tarkastellaan suhteessa kirjoitettuuun kielimuotoon. Teoriaopetuksen lisäksi opintojaksoon sisältyy käytännön harjoituksia.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
o ymmärtää puhutun ja kirjoitetun kielen erot
o ymmärtää puhutun kielen primaariuden, monimuotoisuuden ja eri kielimuotojen tasavertaisuuden
o hallitsee suomen kielen äännerakenteen ja variaation kuvauksessa käytetyn keskeisen terminologian
o tuntee suomen kielen murteiden ryhmittelyn ja päämurteiden tärkeimmät erot
o tuntee nykypuhekielen keskeiset piirteet ja niiden murretaustan
o pystyy analysoimaan puhuttua kieltä ja sen variaatiota.
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Kontaktiopetus, litterointitehtävä ja tentti.


Luentojen päätteeksi järjestettävän tentin voi suorittaa Jyväskylän avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä joulu- tammi- ja helmikuussa (lisäuusintapäivät kesätenttipäivinä). Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen


Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Huom! Koronaepidemian vuoksi kevään ja kesän 2020 tentit on peruttu, joten jakson tenttiminen on mahdollista syksyllä 2020. Tenttien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kirjallisuus:
Kurssikohtainen oppimateriaali

- Luentomonisteet.
- Hakulinen, Auli ym. (toim.) 2010: Iso suomen kielioppi (4.painos) § 1–39. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 950. Helsinki: SKS. Julkaistu myös verkkoversiona http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php.
- Laaksonen, Kaino & Lieko, Anneli 2003: Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi (4., uud. painos) s. 1–26. Helsinki: Finn Lectura.
- Lappalainen, Hanna 2008: Vaihteleva kieli. – T. Onikki-Rantajääskö & M. Siiroinen (toim.), Kieltä kohti s. 66–85. Helsinki: Otava.
- Lehikoinen, Laila 1994: Suomea ennen ja nyt. Suomen kielen kehitys ja vaihtelu s. 90–164. Helsinki: Finn Lectura.
- Suomi, Kari ym. 2006. Fonetiikan ja suomen äänneopin perusteet s. 1–209. Helsinki: Gaudeamus.
Kirjallisuuden lukemiseen annetaan opastusta lähiopetuksessa.

Arviointi:

Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Jyväskylä / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, maksimi 60
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 23.10.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B121.1 Beeta43pe25.10.201917:00-20:00SaloTapahtuman tiedot
2Ag B121.1 Beeta43la26.10.201909:00-15:00SaloTapahtuman tiedot
3Ag B121.1 Beeta46pe15.11.201917:00-20:00SaloTapahtuman tiedot
4Ag B121.1 Beeta46la16.11.201909:00-15:00SaloTapahtuman tiedot
Lähiopetus Helsinki / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 51, maksimi 75
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 6.11.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 245pe8.11.201917:00-20:00HänninenPaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2)Tapahtuman tiedot
2HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 245la9.11.201909:00-15:00HänninenPaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2)Tapahtuman tiedot
3HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 247pe22.11.201917:00-20:00HänninenPaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2)Tapahtuman tiedot
4HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 247la23.11.201909:00-15:00HänninenPaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2)Tapahtuman tiedot