Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 10:05

SKIP204 Sanoista lauseiksi, 4 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 4.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 101
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomen kieli (avoin yo) (AVOSKI), Suomi toisena ja vieraana kielenä (avoin yo) (AVOSTK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Opintojaksolla perehdytään suomen kielen muoto- ja lauseopin perusteisiin. Teoriaopetuksen lisäksi opintojaksoon sisältyy käytännön harjoituksia.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
o hallitsee suomen kielen morfologian ja syntaksin keskeisen terminologian ja osaa hyödyntää sitä kielen analysoinnissa
o tuntee suomen kielen rakenteen perusasiat, kuten nominien ja verbien taivutuksen, sananmuodostuksen, eri sanaluokkien muodostamat lausekkeet, syntaktiset roolit ja lausetyypit
o osaa käyttää kielitieteellisiä käsitteitä kuvatessaan suomen kielen rakennetta
o ymmärtää kielen kuvauksen eri tasot ja niiden väliset yhteydet
o ymmärtää kieliopin sekä kielen sisäisenä ominaisuutena että erilaisina tapoina kuvata kielen rakennetta.
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Kontaktiopetus, verkkotyöskentely ja tentti
Luentojen päätteeksi järjestettävän tentin voi suorittaa Jyväskylän avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä maalis-, huhti- ja toukokuussa (lisäuusintapäivät kesätenttipäivinä). Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Huom! Koronaepidemian vuoksi kevään ja kesän 2020 tentit on peruttu, joten jakson tenttiminen on mahdollista syksyllä 2020. Tenttien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kirjallisuus:
Kurssikohtainen oppimateriaali

- Luentomonisteet.

- Hakulinen, Auli ym. (toim.) 2010: Iso suomen kielioppi (4. painos). Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 950 § 40–124, 155–166, 438–453, 864–1002. Helsinki: SKS. Julkaistu myös verkkoversiona http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php

- Hakulinen, Auli 2008. Mitä kielioppi kertoo? – Tiina Onikki-Rantajääskö & Mari Siiroinen (toim.), Kieltä kohti s. 268–285. Helsinki: Otava.

- Laaksonen, Kaino & Lieko, Anneli 2003: Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi (4., uud. painos) s. 27–131 (poislukien johdosten merkitysryhmät). Helsinki: Finn Lectura.

- White, Leila 2001. Suomen kielioppia ulkomaalaisille (4., uud. painos). Helsinki: Finn Lectura.

Kirjallisuuden lukemiseen annetaan opastusta lähiopetuksessa.

Arviointi:

Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Helsinki / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 55, maksimi 75
ilm.aika: 2.12.2019 00:00 - 31.1.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 23pe17.1.202017:00-20:00-Paikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2)Tapahtuman tiedot
2HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 23la18.1.202009:00-13:00-Paikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2)Tapahtuman tiedot
3HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 25pe31.1.202017:00-20:00-Paikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2)Tapahtuman tiedot
4HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 25la1.2.202009:00-13:00-Paikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2)Tapahtuman tiedot
5HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 27pe14.2.202017:00-20:00-Paikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2)Tapahtuman tiedot
6HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 27la15.2.202009:00-13:00-Paikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2)Tapahtuman tiedot
Lähiopetus Jyväskylä / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 26, maksimi 60
ilm.aika: 2.12.2019 00:00 - 22.1.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B121.1 Beeta4pe24.1.202017:00-20:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B121.1 Beeta4la25.1.202009:00-13:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B121.1 Beeta6pe7.2.202017:00-20:00-Tapahtuman tiedot
4Ag B121.1 Beeta6la8.2.202009:00-13:00-Tapahtuman tiedot
5Ag B121.1 Beeta8pe21.2.202017:00-20:00-Tapahtuman tiedot
6Ag B121.1 Beeta8la22.2.202009:00-13:00-Tapahtuman tiedot