Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 10:32

SKIP301 Tekstianalyysi, 2 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 2.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 68
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomen kieli (avoin yo) (AVOSKI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Kurssilla perehdytään keskeisiin tekstilingvistiikan käsitteisiin ja harjoitellaan niiden soveltamista.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•tuntee tekstilingvistisen tutkimuksen lähtökohdat ja perusideat
•osaa kuvata ja määritellä tekstintutkimuksen peruskäsitteitä, kuten tekstityyppi, tekstilaji, sidoksisuus, koheesio, koherenssi, teemaprogressio
•osaa tehdä havaintoja teksteistä ja käyttää tekstilingvistiikan käsitteitä analysoidessaan tekstejä
•ymmärtää, että kielen rakenteita ja kieliopillisia ilmiöitä voidaan tarkastella kokonaisten tekstien kannalta ja että ne vaikuttavat tekstien merkitykseen.
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:- Verkkoluennot ja tehtävät TAI laajemmat itsenäiset oppimistehtävät.
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.
Kirjallisuus:
Kurssikohtainen oppimateriaali

- Alho, Irja & Kauppinen, Anneli 2008: Käyttökielioppi s. 174–194. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1154. Helsinki: SKS.
- Enkvist, Nils 1975: Tekstilingvistiikan peruskäsitteitä. Helsinki: Gaudeamus.
- Heikkinen, Vesa, Voutilainen, Eero, Lauerma, Petri, Tiililä, Ulla & Lounela, Mikko (toim.) 2012: Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käsikirja. Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 169. Helsinki: Gaudeamus. Seuraavat artikkelit:
- Teksti (Vesa Heikkinen)
- Tekstityyppi (Petri Lauerma)
- Multimodaalisuus ja laji (Kai Mikkonen)
- Hiidenmaa, Pirjo 2000: Lingvistinen tekstintutkimus. – K. Sajavaara & A. Piirainen-Marsh (toim.), Kieli, diskurssi ja yhteisö s. 161–190. Soveltavan kielentutkimuksen teoriaa ja käytäntöä 2. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.
- Kalliokoski, Jyrki 2002: Tekstilajin taju. – I. Herlin, J. Kalliokoski, L. Kotilainen & T. Onikki Rantajääskö (toim.), Äidinkielen merkitykset s. 147–159. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 869. Helsinki: SKS.
- Pääkkönen, Irmeli & Varis, Markku 2000: Kriittinen lukutaito s. 19–24. Helsinki: Finn Lectura.
- Shore, Susanna 2008: Lauseiden tekstuaalisesta jäsennyksestä. – Virittäjä 112 s. 24–65.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävä.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Opetus reaaliaikaisesti Connect8-verkkokokousjärjestelmän välityksellä syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 25, maksimi 30
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 6.11.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-45to7.11.201917:00-19:00SaloTapahtuman tiedot
2-46to14.11.201917:00-19:00SaloTapahtuman tiedot
3-47to21.11.201917:00-19:00SaloTapahtuman tiedot
4-48to28.11.201917:00-19:00SaloTapahtuman tiedot
Opetus reaaliaikaisesti Connect8-verkkokokousjärjestelmän välityksellä kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, maksimi 30
ilm.aika: 2.1.2020 00:00 - 4.3.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-10to5.3.202017:00-19:00SaloTapahtuman tiedot
2-11to12.3.202017:00-19:00SaloTapahtuman tiedot
3-12to19.3.202017:00-19:00SaloTapahtuman tiedot
4-13to26.3.202017:00-19:00SaloTapahtuman tiedot