Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.7.2020 12:15

SKIP3035 Kielen- ja tekstinhuolto, 4 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.12.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 65
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomen kieli (avoin yo) (AVOSKI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Kurssilla perehdytään kielenhuollon ohjeisiin ja lähteisiin sekä huolletaan tekstejä ja niiden kieltä. Lisäksi annetaan teksteistä palautetta.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•ymmärtää kielenhuollon periaatteet ja normien sopimuksellisen luonteen
•tuntee kielenohjailun periaatteet ja instituutiot
•tuntee tärkeimmät kielenhuoltajan apuneuvot ja osaa etsiä niistä ratkaisuja
•osaa huoltaa tekstejä ja arvioida niitä tekstilajinsa edustajina
•osaa toimittaa tekstejä, antaa niistä palautetta ja perustella omat ratkaisunsa
•tietää, että kielen muutokset tuottavat uusia kielenhuollollisia ongelmia, jotka edellyttävät ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä ja asenteellista joustoa.
Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Suoritustavat:

- Verkkokurssi tai itsenäiset verkkotehtävät Moodle-oppimisympäristössä https://moodle.jyu.fi/. Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Näet Moodlessa sen ryhmän kurssialueen (verkkokurssi tai itsenäiset tehtävät), johon olet ilmoittautunut. Katso opiskeluohjeet myös oppimateriaali-Kopasta https://ww.avoin.jyu.fi/koppa.

 

Kirjallisuus:
Kurssikohtainen oppimateriaali

- Iisa, Katariina & Oittinen, Hannu & Piehl, Aino 2006: Kielenhuollon käsikirja. 6. laajennettu ja päivitetty painos. Yrityskirjat, Helsinki.
- Itkonen, Terho & Maamies, Sari 2011: Uusi kieliopas. 4., tarkistettu painos. Tammi, Helsinki.
- Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki. (Linkki Kopassa.)
- Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (linkki Kopassa).
- Luukkonen, Marsa 2014: Hauskaa kielenhuoltoa! Helsinki: WSOY.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Verkkotyöskentely.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Opetusryhmät [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 22, maksimi 25
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 16.10.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-43ma21.10.201900:00-00:01SaloVerkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-48su1.12.201900:00-00:01SaloVerkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot