Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 10:35

KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 114
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomen kieli (avoin yo) (AVOSKI), Suomi toisena ja vieraana kielenä (avoin yo) (AVOSTK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Kurssilla tutustutaan kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijan toimenkuvaan sekä tutkimus- että kokemusperustaisesti.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää tutkimustiedon ja tieteellisen näkökulman merkityksen oman kieliasiantuntijuuden rakentumisessa.
- osaa tarkastella kieltä oppimisen ja opettamisen kohteena ja välineenä
- tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen oppimisen eroja ja yhtäläisyyksiä
- tuntee kielen oppimisen, opettamisen ja arvioinnin peruskäsitteitä ja -tapoja
- tunnistaa kielten opetukseen vaikuttavia kielikoulutuspoliittisia tekijöitä ja instituutioita
- ymmärtää koulutusalan asiantijuuden monimuotoisuuden
- osaa hakea tietoa alan tutkimuskirjallisuudesta ja verkkosivustoilta
- osaa arvioida ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:- Oppimistehtävä.
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa
Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa

Kurssikohtainen oppimateriaali

- Kalliokoski, Jyrki, Mård-Miettinen, Carita & Nikula, Tarja (toim.) 2015: Kieli koulutuksen resurssina: vieraalla ja toisella kielellä oppimisen ja opetuksen näkökulmia. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, Nro 8 (2015). Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).

- Dufva, Hannele, Aro, Mari, Suni, Minna & Salo, Olli-Pekka 2011: Onko kieltä olemassa? Teoreettinen kielitiede, soveltava kielitiede ja kielen oppimisen tutkimus. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, Nro 3 (2011), s. 22–34. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa)-

- Piippo, Irina, Vaattovaara, Johanna & Voutilainen, Eero 2016: Kielen taju: vuorovaikutus, asenteet ja ideologiat. Helsinki: Art House.

- Raevaara, Tiina 2017: Tajuaako kukaan? Opas tieteen yleistajuistajalle. Tampere: Vastapaino, luku 7, s. 147–182.

- Lisäksi oheismateriaalia oppimistehtävien yhteydessä.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Oppimistehtävä.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.