Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 10:18

SKIP304 Akateemiset tekstitaidot, 3 op, Jyväskylä, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 23.2.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Alkaa - päättyy: 2.1.20 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 2.1.20 klo 0:00 - 23.2.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 2.1.20 - 31.7.20
Laajuus: 3.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 25
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomen kieli (avoin yo) (AVOSKI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Opintojaksolla perehdytään lukemisen ja kirjoittamisen tapoihin ja funktioihin akateemisessa kontekstissa. Lisäksi tutustutaan oman alan keskeisiin lähteisiin sekä luetaan ja kirjoitetaan yliopisto-opiskelussa tarvittavia tekstilajeja.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•tuntee yliopisto-opiskelun edellyttämät perustekstilajit (mm. essee, tenttivastaus, luentopäiväkirja, tutkimusesittely) ja niiden konventiot
•osaa lukea kielitieteellistä tekstiä ja käyttää sitä lähteenä omissa teksteissään
•osaa kirjoittaa opiskelussa tarvittavia tekstilajeja
•ymmärtää kirjoittamistaitojen merkityksen opiskelun kannalta ja motivoituu sekä kirjoittamiseen että omien taitojensa kehittämiseen
•osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta teksteistä.
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- 10 tuntia kontaktiopetusta ja verkkotyöskentely.


Opintojakson suorittaminen edellyttää luennoille osallistumista. Erityisestä syystä lähiopetus voidaan korvata tehtävillä, mutta tästä on neuvoteltava jakson opettajan kanssa. Tällaisessa tapauksessa opiskelija kuitenkin osallistuu jakson Peda.net-työskentelyyn. Vain poikkeustapauksessa voidaan sopia jakson suorittamisesta kokonaan itsenäisesti.

- Jaksosta voidaan myöntää korvaavuus, jos opiskelijalla on maisterintutkinto toisesta kieliaineesta. Tällaisessa tapauksessa pitää tehdä virallinen Ahot-hakemus (korvaavuushakemus), mihin liitetään tutkintotodistus.
- Muiden alojen maisterit voivat osoittaa akateemisten tekstitaitojen hallinnan erillisellä näyttösuorituksella.
- Korvaavuuksista ja näytöistä neuvotellaan erikseen jakson opettajan kanssa.
- Huom. näyttösuorittajat: toimita todistusjäljennökset help.jyu.fi-palveluportaaliin (> opintojen suunnittelu ja ohjaus)
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.
Huom! Verkkokurssilla käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristlä. Jakson Moodle-ympäristöön kirjaudutaan kurssiavaimella, jonka opettaja lähettää kurssille ilmoittautuneille sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen lähiopetusta. Moodlesta löydät myös jakson ennakkotehtävät.

Kirjallisuus:
Kurssikohtainen oppimateriaali

Ilmoitetaan tehtävien yhteydessä.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0–5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); verkkotyöskentely.

Vertailu

Korpissa on valittavana 8 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Jyväskylä / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 25, maksimi 80
ilm.aika: 2.1.2020 00:00 - 23.2.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B121.1 Beeta10pe6.3.202017:00-20:00HonkoTapahtuman tiedot
2Ag B121.1 Beeta10la7.3.202009:00-15:00HonkoTapahtuman tiedot
Verkko-osuus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 25, maksimi 80
ilm.aika: 2.1.2020 00:00 - 23.2.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
111ma9.3.202000:00-00:00HonkoVerkko-osuus alkaa.Tapahtuman tiedot
218su3.5.202000:00-00:00HonkoVerkko-osuus päättyy.Tapahtuman tiedot