Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.9.2023 11:34

YTTP1120 Markkinoinnin perusteet, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 381
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Yrityksen taloustiede (avoin yo) (AVOYTT)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:
 • Markkinoinnin ydinkäsitteistö, tehtäväkenttä ja markkinointiajattelun kehittyminen
 • Asiakaskeskeisyys ja asiakasarvon luominen
 • Markkinointiympäristö ja markkina-analyysi
 • Asiakkaiden ostokäyttäytyminen
 • Segmentointi, positiointi ja brändääminen
 • Tuotekehitys
 • Hinnoittelu
 • Jakeluketjun hallinta
 • Kansainvälinen markkinointi
 • Markkinointiviestintä
 • Digitaalinen markkinointi
 • Eettisyys ja yhteiskuntavastuu markkinoinnissa
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • nimetä ja määritellä markkinoinnin ydinkäsitteistön
 • määritellä markkinoinnin tehtävät, tavoitteet ja keskeiset osa-alueet
 • selittää markkinointiajattelussa tapahtuneita muutoksia
 • tunnistaa ja analysoida keskeisimmät markkinoinnin haasteet nykypäivän yhteiskunnassa
 • selittää miten asiakasarvoa luodaan ja asiakassuhteita johdetaan
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Oppimistehtävät. Lisäksi luentotallenteet oppimateriaali-Kopassa opintojakson suorittamisen tueksi. Opintojakson oppimistehtävän voi palauttaa koska tahansa opiskelijan opinto-oikeuden voimassaoloaikana.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi: https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

 

ISBN Teoksen tiedot
9781292146508 Gary Armstrong, Philip Kotler, Marc Oliver Opresnik, 2016, Marketing: An Introduction, Global Edition, 13/E (myös e-kirjana saatavilla)
9780170386180 Pride, W.M.; Ferrel, O.C., Lukas, B.; Schembri, S.; Niininen, O.; & Casidy, R. (2017). Marketing Principles, 3rd edition. Cengage Learning, Australia.
 
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arviointiperusteet avoimen yliopiston opetuksessa
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiasteikko on 0-5. Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät opintojakson Koppa-sivulta.

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.