Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.7.2020 13:27

STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen, 3 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 3.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 67
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomi toisena ja vieraana kielenä (avoin yo) (AVOSTK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Opintojaksolla tutustutaan toisen ja vieraan kielen oppimisen tutkimuksen pääsuuntauksiin ja keskeisiin kysymyksiin sekä pohditaan näiden vaikutusta opetukseen ja oppimiseen. Lisäksi jaksolla käsitellään suomen kieltä toisen kielen oppimisen kohteena.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee toisen ja vieraan kielen oppimista koskevan tutkimuksen pääsuuntauksia ja keskeisiä kysymyksiä
• ymmärtää erilaisten kielenoppimiskäsitysten vaikutuksen opetukseen ja oppimiseen
• tuntee suomen kielen yleispiirteitä toisen kielen oppimisen kannalta
• ymmärtää oppijoiden erilaisuuden.
Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Suoritustavat:

- Kontaktiopetus ja oppimistehtävä
Jakson kontaktiopetukseen osallistumista suositellaan vahvasti, ja vain poikkeustapauksissa voidaan sopia jakson suorittamisesta kokonaan itsenäisesti. Tällöin kontaktiopetus korvataan erillisellä tehtävällä, joka pyydetään jakson opettajalta.
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Kirjallisuus:
Kurssikohtainen oppimateriaali
  • Dufva, Hannele, Suni, Minna, Aro, Mari & Salo, Olli-Pekka 2011: Languages as objects of learning: language learning as a case of multilingualism. Apples. Journal of Applied Language Studies 5, 1, s. 109–124. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
  • Dufva, Hannele 2013: Kognitio, kieli ja oppiminen: hajautettu näkökulma. – T. Keisanen, E. Kärkkäinen, M. Rauniomaa, P. Siitonen & M. Siromaa (toim.), AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia (5) s. 57–73. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
  • Larsen-Freeman, D. 2007. Reflecting on the Cognitive-Social Debate in Second Language Acquisition. The Modern Language Journal, 91, Focus Issue (2007) s. 773–787. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
  • Dörnyei, Zoltán & Ryan, Stephen 2015: The psychology of the language learner revisited. New York & London: Routledge.
  • Piippo, Irina, Vaattovaara, Johanna & Voutilainen, Eero 2016: Kielen taju. Vuorovaikutus, asenteet ja ideologiat. Helsinki: Art House. Luvut 1 ja 8, s. 23–52 ja 204–240.
  • Honko, Mari & Mustonen, Sanna (toim.) 2018: Tunne kieli. Matka maailman kieliin ja kielitietoisuuteen, s. 18–31 (luku 1 Kielistä kielitaitoon), 88–93 (luku 2, alaluku Vaikeuden ja helppouden suhteellisuus), 118–141 (luku 3 Monikielisyyttä tukeva pedagogiikka). Helsinki: Finn Lectura.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0–5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %). Oppimistehtävä.

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Helsinki / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, maksimi 50
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 4.9.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 236pe6.9.201917:00-20:00ReimanPaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2)Tapahtuman tiedot
2HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 236la7.9.201909:00-14:00ReimanPaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2)Tapahtuman tiedot
Lähiopetus Jyväskylä / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 29, maksimi 50
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 8.1.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B221.1 Delta2pe10.1.202017:00-20:00ReimanTapahtuman tiedot
2Ag B221.1 Delta2la11.1.202009:00-14:00ReimanTapahtuman tiedot