Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.7.2020 11:29

STKP102 Tutustuminen oppijankieleen ja oppimateriaaleihin, 4 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 66
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomi toisena ja vieraana kielenä (avoin yo) (AVOSTK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Opintojaksolla tarkastellaan kielenoppimista dynaamisena ja käytössä kehittyvänä ilmiönä. Jaksolla havainnoidaan puhuttua ja kirjoitettua oppijankieltä sekä tutustutaan S2-oppimateriaaleihin. Oppijankieltä, oppimateriaaleja ja opetuskäytänteitä harjoitellaan tarkastelemaan erilaisten kielenoppimiskäsitysten valossa.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää, kuinka kielitaito ja kielitieto otetaan haltuun käyttämällä kieltä kontekstissa
• ymmärtää kielen kehittymisen dynaamisena ja monensuuntaisena prosessina
• osaa havainnoida oppijankielen kehittymistä erilaisten kielenoppimiskäsitysten näkökulmasta
• osaa tarkastella omaa opetustaan ja opetuskäytänteitään suhteessa erilaisiin kielenoppimisen suuntauksiin
• tuntee alan oppimateriaaleja.
Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Suoritustavat:

- Verkkokurssi tai itsenäiset oppimistehtävät.
Verkkokurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö https://moodle.jyu.fi/. Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset. Itsenäiset oppimistehtävät ovat Kopassa.
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Kirjallisuus:
Kurssikohtainen oppimateriaali
  • Aalto, Eija, Tukia, Kaisa, Taalas, Peppi & Mustonen, Sanna 2008: suomi2. Minä ja media, opettajan opas, luvut II–V, s. 17–69. Helsinki: Otava.
  • Aalto, Eija, Sanna Mustonen & Kaisa Tukia 2009: Funktionaalisuus toisen kielen opetuksen lähtökohtana. Virittäjä 3 (2009), s. 402–423. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
  • Aalto, Eija, Tukia, Kaisa & Mustonen Sanna 2010: Oppimisen prosessia ohjaamassa. – H. Tani & L. Nissilä (toim.), Tasolta toiselle. Opas kielitaidon tasojen käyttöön suomi toisena kielenä -opetuksessa, s. 6–23. Helsinki: Opetushallitus.
  • Dufva, Hannele & Aro, Mari 2012: Oppimisen kronotoopit: aika, paikka ja kielenkäyttäjä. – L. Meriläinen, L. Kolehmainen & T. Nieminen (toim.) AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia (4), s. 7–21. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
  • Lehtonen, Tuija 2010: Puhutaan vaan. – H. Tani & L. Nissilä (toim.), Tasolta toiselle. Opas kielitaidon tasojen käyttöön suomi toisena kielenä -opetuksessa, s. 134–146. Helsinki: Opetushallitus.
  • Vaarala, Heidi, Reiman, Nina, Jalkanen, Juha & Nissilä, Leena 2016: Tilanne päällä. Näkökulmia S2-opetukseen. Helsinki: Opetushallitus
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0–5

Arviointiperusteet

Verkkokurssi: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %) ja verkkokurssin tehtävät.

Itsenäinen suoritus: oppimistehtävä.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, minimi 10, maksimi 30
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 25.9.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-40ma30.9.201900:00-00:01HänninenVerkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-44su3.11.201900:00-00:01HänninenVerkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot
Verkkokurssi / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 26, minimi 10, maksimi 30
ilm.aika: 2.1.2020 00:00 - 18.3.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
113ma23.3.202000:00-00:01TengvallVerkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
217su26.4.202000:00-00:01TengvallVerkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot