Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.9.2023 11:19

Erityispedagogiikan perusopinnot, 25 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 250.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/erityispedagogiikka
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 25 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 362
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:
 • Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen. Heinäkuussa 2020 voit aloittaa opintojaksojen ERIP103 ja ERIP104 suorittamisen, tehtävien palautus jo 30.8.2020.
 • Tule kuuntelemaan ja kyselemään erityispedagogiikan perusopintojen opiskelusta ma 2.9.2019 klo  17-19 verkkovälitteisessä perehdytystilaisuudessa. Ks. tarkemmat tiedot ja ilmoittaudu perehdytykseen täältä.
Sisältö:

Erityispedagogiikka tieteenalana
Erityispedagogiikka on soveltava ja laaja-alainen tiede. Sen tavoitteena on poistaa oppimisen ja osallistumisen esteitä sekä kehittää vammaisten ja erityistukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia teoreettisia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytäntöjä. Keskeisiä lähtökohtia ovat muun muassa yksilöllisyys, joustavuus, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys.

Erityispedagogiikan kohderyhmiä ovat esimerkiksi sellaiset lapset ja nuoret, joilla on käyttäytymishäiriöitä tai oppimisvaikeuksia. Opinnoissa perehdytään myös vammaisen henkilön tuen tarpeeseen aikuisiässä.

Kenelle opinnot sopivat?
Erityispedagogiikka sopii hyvin kaikille, jotka kohtaavat päivittäin työssään (esim. luokanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö) erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Samoin ajankohtaisena ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin kytkeytyvänä erityispedagogiikka kiinnostaa erilaisista lähtökohdista tulevia opiskelijoita.

Opiskelutavat
Opiskelutavat on suunniteltu siten, että opinnot voi suorittaa hyvin joustavasti. Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot mihin aikaan lukuvuotta tahansa. Voit edetä omaan tahtiin valitsemassasi opintojaksojärjestyksessä.

Opiskelu koostuu kirjallisuuteen perehtymisestä ja opintojaksojen suorittamisesta erilaisin suoritustavoin, joista voit valita itsellesi sopivimmat. Vaihtoehtoisia suoritustapoja ovat mm. kirjalliset oppimistehtävät, verkkokurssit ja -tehtävät sekä tentti.  Halutessasi voit suorittaa koko perusopintokokonaisuuden etäopintoina/verkko-opintoina.

Opintojen ohjaus
Yliopistonopettajat neuvovat opintojen suunnittelussa ja opintojen sisältöihin ja suoritustapoihin liittyvissä kysymyksissä. Oppimateriaali-Kopassa on opintoihin liittyviä perehdytystallenteita. Lukuvuoden alussa järjestetään verkkovälitteinen perehdytystilaisuus. Voit myös osallistua lukuvuoden aikana järjestettäviin opiskelutaitoiltoihin verkossa.

Mitä perusopintojen jälkeen?
Suoritettuasi erityispedagogiikan perusopinnot vähintään hyvin tiedoin voit halutessaan jatkaa aineopintoihin. Aineopinnot voit aloittaa joustavasti ympäri vuoden.

Sinulla on mahdollisuus hakea avoimen yliopiston opintojen jälkeen yliopiston tutkinto-opiskelijaksi. Lisätietoa tutkintotavoitteisesta opiskelusta.

Opintoja jatkaville opiskelijoille
Jos olet suorittanut erityispedagogiikan perusopintoja aiempien lukuvuosien opintovaatimuksilla, ota yhteyttä yliopistonopettaja Liisa Kytölään (puh. 040 576 7769, liisa.kytola@jyu.fi). Liisalta saat tiedon aikaisempien suorituksiesi korvautuvuudesta ja ohjeet opintojesi jatkamiseksi.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Osaamistavoitteet:

Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

 • määrittää erityispedagogiikan keskeisimmät käsitteet, lähitieteet sekä kehityslinjat
 • hahmottaa erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja tukijärjestelmiä
 • eritellä moninaisuuteen yhdistyviä asenteita, arvoja ja merkityksiä eri näkökulmista
 • kuvata erilaisia tukitarpeita, niiden arviointia ja interventioita
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”
 • Opintokokonaisuuden opintojaksoja on mahdollista suorittaa yksittäisinä opintojaksoina
Suoritustavat:

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Avainsanat:

erityispedagogiikka, erityiskasvatus
 

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit