Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.7.2020 12:20

SKIA216 Kielioppien äärellä, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 31.7.20
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 23
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomen kieli (avoin yo) (AVOSKI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.

Sisältö:Kurssilla käsitellään kielen rakenteita korostaen merkityksen ja muodon yhteispeliä ja tarkastellaan muuttuvia kielikäsityksiä ja kielioppeja.
Osaamistavoitteet:

• ymmärtää kieliopin muuttuvina ja kilpailevina tapoina kuvata kieltä sekä osaa soveltaa erilaisia näkemyksiä kielen analyysiin
• osaa tarkastella kielioppia sekä kirjoitetun että puhutun kielen näkökulmasta
• ymmärtää, että muoto ja merkitys toimivat yhdessä ja muodostavat kokonaisuuden
• pystyy kehittämään käytännöllisiä ja pedagogisia sovelluksia erilaisiin tarpeisiin.

Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen opintosihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Lisäksi yli kymmenen vuotta vanhat pohjaopinnot täydennetään päivitystehtävillä (laajuus 4 op) ennen aineopintojen suoritusten aloittamista. Suoritusohjeet löytyvät oppimateriaali-Kopasta (jakso SKIA067, mihin sinulle lisätään oikeus tarvittaessa).

Suoritettu perusopintojen kurssit SKIP203 Äänteistä puheeksi ja SKIP204 Sanoista lauseeksi

Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Suoritustavat:

- Lähiopetus, tehtävät ja tentti avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä: marras-, joulu-, tammi- ja helmikuun yleisinä tenttipäivinä,
- etätentti Kopassa kesäkuussa ti 2.6.2020 klo 16.30-20.30 (ilmoittauminen alkaa 2.5. ja päätty 26.5.).

Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen Kevään yleiset tentit peruttu!

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

 

ISBN Teoksen tiedot
951-746-557-2 Hakulinen, Auli ym. 2010: Iso suomen kielioppi (4. painos). Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia § 1144–1168, § 1222–1225, § 1229–1260, § 1313–1331, § 1347–1365, § 1523–1550. Helsinki: SKS.
  Hakulinen, Auli 2006: Puhutun kielen kielioppi ja koulu.  – M. Harmanen & M. Siiroinen (toim.), Kielioppi koulussa. ÄOL:n vuosikirja 50, s. 127–136. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto.
978-952-495-135-7 Leino, Jaakko 2010. Adele E. Goldberg – Väitöskirjalla klassikoksi. – P. Haddington & J. Sivonen (toim.), Kielentutkimuksen modernit klassikot s. 71–98. Helsinki: Gaudeamus.
951-39-1134-9 Luukka, Minna-Riitta 2002: M.A.K. Halliday ja systeemis-funktionaalinen kielitiede. – H. Dufva & M. Lähteenmäki (toim.), Kielentutkimuksen klassikoita s. 89–124. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus
978-952-495-135-7 Onikki-Rantajääskö, Tiina 2010: Ronald W. Langacker ja kognitiivisen kielitieteen perusta. – P. Haddington & J. Sivonen (toim.), Kielentutkimuksen modernit klassikot s. 41–70. Helsinki: Gaudeamus.
951-37-2021-7 Vilkuna, Maria 2000: Suomen lauseopin perusteet s. 82–129, 163–179, 237–265. Helsinki: Edita
Opintojakson oppimateriaalit

Hakulinen, Auli 2002: Ovatko puhuttu ja kirjoitettu kieli erkaantuneet toisistaan? http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2065

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Helsinki / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 17, maksimi 60
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 11.9.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 237pe13.9.201917:00-20:00HonkoPaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2)Tapahtuman tiedot
2HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 237la14.9.201909:00-15:00HonkoTapahtuman tiedot
3HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 240pe4.10.201917:00-20:00HonkoTapahtuman tiedot
4HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 240la5.10.201909:00-15:00HonkoTapahtuman tiedot
5HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 245pe8.11.201917:00-20:00HonkoTapahtuman tiedot
6HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 245la9.11.201909:00-15:00HonkoTapahtuman tiedot