Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.7.2020 12:11

SKIA303 Tekstintutkimus, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 12
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomen kieli (avoin yo) (AVOSKI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Opintojaksossa perehdytään kielitieteellisen tekstintutkimuksen suuntauksiin, kuten tekstilaji- ja rekisterianalyysiin. Opintojaksossa luetaan tekstintutkimusta käsittelevää tieteellistä kirjallisuutta ja tehdään harjoituksia, joissa muun muassa pohditaan keskeisiä käsitteitä ja analysoidaan erityyppisiä tekstiaineistoja.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•tuntee kielitieteellisen tekstintutkimuksen lähtökohtia ja suuntauksia
•ymmärtää tekstien kulttuuri- ja tilannesidonnaisen luonteen ja osaa tarkastella tekstejä suhteessa siihen
•osaa määritellä tekstilajin ja rekisterin käsitteen ja selittää niiden taustalla olevia näkemyksiä kielestä ja tekstistä
•hallitsee tekstintutkimuksen peruskäsitteitä ja osaa käyttää niitä analysoidessaan erityyppisiä, myös multimodaalisia, tekstejä.
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:- Opetus Connect8-verkkokokousjärjestelmän välityksellä (10 tuntia) ja verkkotyöskentely Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista verkkotyöskentelyyn. Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
Kirjallisuus:
Kurssikohtainen oppimateriaali

- Eggins, Suzanne 1994: An Introduction to Systemic Functional Linguistics s. 85–112 London: Continuum.
- Eggins, Suzanne & Martin, J. R. 1998: Genres and Registers of Discourse. – T. A. van Dijk (toim.), Discourse as Structure and Process s. 230–256. London: Sage.
- Heikkinen, Vesa 2009: Johdanto. Tekstintutkimusta kielen piirteiden ja tekstilajien suhteista. – V. Heikkinen (toim.), Kielen piirteet ja tekstilajit. Vaikuttavia valintoja tekstistä toiseen s. 7–36. Tietolipas 229. Helsinki: SKS.
- Hiidenmaa, Pirjo 2000: Lingvistinen tekstintutkimus. – K. Sajavaara & A. Piirainen-Marsh (toim.), Kieli, diskurssi, yhteisö s. 161–190. Soveltavan kielentutkimuksen teoriaa ja käytäntöä 2. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.
- Kuikka, Leena 2009: Lehtimainoksen modaalisuus. – V. Heikkinen (toim.), Kielen piirteet ja tekstilajit. Vaikuttavia valintoja tekstistä toiseen s. 37–62. Tietolipas 229. Helsinki: SKS.
- Luukka, Minna-Riitta 2000: Näkökulma luo kohteen. – K. Sajavaara & A. Piirainen-Marsh (toim.), Kieli, diskurssi, yhteisö s. 133–160. Soveltavan kielentutkimuksen teoriaa ja käytäntöä 2. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.
- Mäntynen, Anne, Shore, Susanna & Solin, Anna 2006: Genre – tekstilaji. Tietolipas 213. Helsinki: SKS.
- Shore, Susanna 2012: Kieli, kielenkäyttö ja kielenkäytön lajit systeemis-funktionaalisessa teoriassa. – V. Heikkinen ym. (toim.), Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käsikirja s. 131–157. Helsinki: Gaudeamus.
- Shore, Susanna 2012: Systeemis-funktionaalinen teoria tekstien tutkimisessa. – V. Heikkinen ym. (toim.), Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käsikirja s. 158–185. Helsinki: Gaudeamus.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Verkkotyöskentely

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Opetus reaaliaikaisesti Connect8-verkkokokousjärjestelmän välityksellä kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, maksimi 30
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 15.1.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-3to16.1.202017:00-19:00SaloTapahtuman tiedot
2-4to23.1.202017:00-19:00SaloTapahtuman tiedot
3-5to30.1.202017:00-19:00SaloTapahtuman tiedot
4-6to6.2.202017:00-19:00SaloTapahtuman tiedot
5-7to13.2.202017:00-19:00SaloTapahtuman tiedot