Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 10:35

SKIA602 Suomi toisena kielenä, 4 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 4.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 21
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomen kieli (avoin yo) (AVOSKI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.

Sisältö:Kurssilla perehdytään suomen kielen oppimiseen ja opettamiseen toisena kielenä. Suomen kieltä opittavana kielenä sekä oppimisprosessin kulkua käydään läpi alan tutkimusten valossa. Suomi toisena kielenä -opetuksen lähtökohtiin ja käytänteisiin tututustutaan alan kielikursseilla. Kielitaidon arviointiin perehdytään sekä teorioiden, periaatteiden että käytänteiden kannalta.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee suomen kielen yleispiirteitä toisen kielen oppimisen kannalta
- tuntee suomen kielen oppimisprosessin kulkua ja siihen vaikuttavia tekijöitä
- tuntee suomi toisena kielenä -opetuksen lähtökohtia ja käytänteitä
- tuntee suomen kielen taidon arvioinnin periaatteita ja käytänteitä
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen opintosihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Lisäksi yli kymmenen vuotta vanhat pohjaopinnot täydennetään päivitystehtävillä (laajuus 4 op) ennen aineopintojen suoritusten aloittamista. Suoritusohjeet löytyvät oppimateriaali-Kopasta (jakso SKIA067, mihin sinulle lisätään oikeus tarvittaessa).

KLSP005 Kohti kielenopettajuutta tai KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta (ei vaadita kieliasiantuntijan kandidaattiohjelman opiskelijoilta eikä niiltä erillisiä opintoja suorittavilta, jotka eivät opiskele opettajaksi), SKIP204 Sanoista lauseiksi, SKIP203 Äänteistä puheeksi, SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset, KLSA124 Johdatusta kielenoppimisen ja -opetuksen tutkimukseen tai KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:- Lähiopetus sekä itsenäinen työskentely. Jakson kontaktiopetukseen osallistumista suositellaan. Jos opetukseen ei pääse, se korvataan erillisin tehtävin, jotka pyydetään jakson opettajalta.
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.
Kirjallisuus:
Kurssikohtainen oppimateriaali

- Aalto, Eija, Sanna Mustonen & Kaisa Tukia 2009: Funktionaalisuus toisen kielen opetuksen lähtökohtana. Virittäjä 3 (2009) s. 402–423. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
- Aalto, Eija, Tukia, Kaisa & Mustonen, Sanna 2010: Oppimisen prosessia ohjaamassa. – H. Tani & L. Nissilä (toim.), Tasolta toiselle. Opas kielitaidon tasojen kuvausasteikon käyttöön suomi toisena kielenä -opetuksessa, s. 6–23. Helsinki: Opetushallitus.
- Mustaparta, Anna-Kaisa (toim.) 2015: Kieli koulun ytimessä – näkökulmia kielikasvatukseen. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
- Vaarala, Heidi, Reiman, Nina, Jalkanen, Juha & Nissilä, Leena 2016: Tilanne päällä! Näkökulmia S2-opetukseen. Helsinki: Opetushallitus.
Lisäksi soveltuvin osin:
- Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2012. Helsinki: Opetushallitus. Saatavana verkossa linkki Kopassa.
- Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015. Helsinki: Opetushallitus. Saatavana verkossa linkki Kopassa.
- Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus. Saatavana verkossa linkki Kopassa.

- Lähiopetuksen korvaaviin tehtäviin liittyy lisälukemistoa niille, jotka eivät pääse osallistumaan opetukseen. Tästä kirjallisuudesta kerrotaan erikseen tehtävien yhteydessä.

 

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (100 %); ja oppimistehtävät (oppimistehtävä, opetukseen tutustuminen ja siitä raportointi).

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Helsinki / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 25
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 22.1.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 24pe24.1.202017:00-20:00HonkoTapahtuman tiedot
2HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 24la25.1.202009:00-15:00HonkoTapahtuman tiedot