Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 10:35

KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 20
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomen kieli (avoin yo) (AVOSKI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.

Sisältö:Kurssilla perehdytään keskeisimpiin toisen ja vieraan kielen oppimisen tutkimuksen suuntauksiin ja peruskäsitteisiin. Oppimiseen vaikuttavista tekijöistä tarkastellaan sekä oppijan ominaisuuksia, oppimisprosessia että oppimisympäristöjä. Teemoja käsitellään erityisesti äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen opetuksen ajankohtaisten kysymysten kannalta.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
-tuntee toisen ja vieraan kielen sekä äidinkielen oppimisen tutkimuksen keskeiset lähtökohdat ja käsitteet
-tuntee alan keskeiset tutkimussuuntaukset ja niiden kieli- ja oppimiskäsitykset
-hahmottaa sosiaalisen kontekstin vaikutuksen kielen oppimiseen ja opettamiseen
-tunnistaa kielten oppimiseen vaikuttavia yksilöllisiä ja sosiaalisia tekijöitä (esim. ikä, motivaatio, oppimisympäristöt)
-tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen opettamisen keskeisiä kysymyksenasetteluja, menetelmiä ja lähestymistapoja
-osaa etsiä ja lukea kriittisesti alan tutkimuskirjallisuutta
-on saanut valmiuksia soveltaa hankkimaansa tietoa omassa opinnäytteessään ja työelämässään
Esitiedot:KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:- Kontaktiopetus ja oppimistehtävä. Jos kontaktiopetukseen ei pääse, se korvataan lisätehtävällä, jonka saa jakson opettajalta.
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa
Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Kurssikohtainen oppimateriaali

- Dörnyei, Zoltán & Ryan, Stephen 2015: The psychology of the language learner revisited. New York & London: Routledge.
- Kalaja, Paula, Alanen, Riikka & Dufva, Hannele (toim.) 2011: Kieltä tutkimassa: tutkielman laatijan opas. Helsinki: Finn Lectura.
- Mitchell, Rosamond & Myles, Florence 2013 (3rd edition): Second Language Learning Theories, luku 1, luku 5 ja luvut 7–9. London: Routledge.
- Mustonen, Sanna 2015: Käytössä kehittyvä kieli – paikat ja tila suomi toisena kielenä -oppijoiden teksteissä. Jyväskylä Studies in Humanities 255, s. 13–63 (luvut 1 ja 2). Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kielten laitos. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
- Ushioda, Ema & Dörnyei, Zoltàn 2009: Motivation, language identities and the L2 self: a theoretical overview. – Z. Dörnyei & E. Ushioda (toim.), Motivation, language identity and the L2 self s. 1–8. Bristol: Multilingual Matters.
- Lisäksi: yksi tutkimusartikkeli oman valinnan mukaan (ohjeet oppimistehtävien yhteydessä).

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Helsinki / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, minimi 5, maksimi 30
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 23.10.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 243pe25.10.201917:00-20:00SeilonenPaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2)Tapahtuman tiedot
2HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 243la26.10.201909:00-15:00SeilonenPaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2)Tapahtuman tiedot
Lähiopetus Jyväskylä / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, minimi 5, maksimi 30
ilm.aika: 2.1.2020 00:00 - 25.3.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B121.1 Beeta13pe27.3.202017:00-20:00SeilonenTapahtuman tiedot
2Ag B221.1 Delta13la28.3.202009:00-15:00SeilonenTapahtuman tiedot