Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 09:48

SKIA607 Teoriaa ja käytäntöä äidinkielen opettamiseen, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 26
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomen kieli (avoin yo) (AVOSKI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.

Sisältö:Opintojaksolla syvennytään pedagogisen kielitiedon sekä tekstitaitojen teorioihin sekä näiden opettamiseen ja arviointiin.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•tuntee keskeisimmät pedagogisen kielitiedon, tekstitaitojen, lukemisen ja kirjoittamisen kuvausmallit ja teoriat sekä kirjoittamistaitojen arviointimenetelmät
•ymmärtää niiden merkityksen ja aseman äidinkielen opetuksessa
•osaa selittää ja vertailla niitä ja pohtia niiden vaikutusta siihen, miten äidinkieltä opitaan ja opetetaan
•osaa soveltaa kielioppitietojaan äidinkielen opetuksessa, selittää yleistajuisesti keskeisiä käsitteitä ja vastata niitä koskeviin kysymyksiin
•osaa laatia ja arvioida kielioppi-, lukemis- ja kirjoittamistehtäviä.
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen opintosihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Lisäksi yli kymmenen vuotta vanhat pohjaopinnot täydennetään päivitystehtävillä (laajuus 4 op) ennen aineopintojen suoritusten aloittamista. Suoritusohjeet löytyvät oppimateriaali-Kopasta (jakso SKIA067, mihin sinulle lisätään oikeus tarvittaessa).

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:Verkkotyöskentely, minkä johdantona reaaliaikainen verkkotapaaminen Connect 8 -verkkokokousjärjestelmän välityksellä https://www.avoin.jyu.fi/jarjestelmat/
Connect-verkkokokousjärjestelmän käyttämiseen tarvitset riittävän nopean nettiyhteyden ja kuulokemikrofonin (headset). Testaa yhteytesi etukäteen Connect-tukiaikana.
Lisäksi opiskelijoille on tarjolla verkkoluentotallenteet. Verkkotyöskentelyssä laaditaan ja arvioidaan erilaisia kielioppi-, lukemis- ja kirjoittamistehtäviä ja keskustellaan äidinkielen opettamiseen ja oppimiseen liittyvistä kysymyksistä.
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.
Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
Jakson Moodle-alusta avataan aloitustapaamisen jälkeen ja alustalle kirjaudutaan opettajalta saadulla kurssiavaimella.
Kirjallisuus:
Kurssikohtainen oppimateriaali

Ilmoitetaan verkkotyöskentelyn yhteydessä.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet


Aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); verkkotyöskentely.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Reaaliaikainen verkkotapaaminen Connect 8 -verkkokokousjärjestelmän välityksellä ja verkkokurssi kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 20, maksimi 25
ilm.aika: 1.12.2019 00:00 - 30.1.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-6ma3.2.202017:00-19:00HonkoOpetus reaaliaikaisesti Connect8-verkkokokousjärjestelmän välityksellä klo 17-19Tapahtuman tiedot
2-6ti4.2.202000:00-00:01HonkoVerkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
3-17pe24.4.202000:00-00:01HonkoVerkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot