Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.7.2020 13:43

SKIA403 Kieli yhteisöllisenä ilmiönä, 4 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 23
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomen kieli (avoin yo) (AVOSKI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.

Sisältö:Kurssilla perehdytään sosiolingvistiikan perusteisiin. Painopisteinä ovat erityisesti kielenkäytön sosiaalinen vaihtelu ja kielen muutos. Sosiaalisista taustamuuttujista käsitellään mm. ikää, sukupuolta, sosioekonomista taustaa ja seksuaalista suuntautumista ja näiden suhdetta kielenkäyttöön ja identiteetteihin.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee sosiolingvistiikan keskeisiä teorioita ja metodeja
- tunnistaa variaation ja muutoksen osaksi kielen perusolemusta
- tunnistaa erilaisten sosiaalisten muuttujien vaikutuksen kielenkäyttöön
- ymmärtää kielen ja yhteiskunnan välisten vaikutussuhteiden merkityksen.
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen opintosihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Lisäksi yli kymmenen vuotta vanhat pohjaopinnot täydennetään päivitystehtävillä (laajuus 4 op) ennen aineopintojen suoritusten aloittamista. Suoritusohjeet löytyvät oppimateriaali-Kopasta (jakso SKIA067, mihin sinulle lisätään oikeus tarvittaessa).

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:- Oppimistehtävät
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa
Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Jaetaan kurssilla.

Kurssikohtainen oppimateriaali

Sähköiset johdantoteokset (saattavat löytyä myös kirjastokappaleina):

- Mesthrie, Rajend, Swann, Joan & Deumert, Ana 2009: Introducing Sociolinguistics. Philadelphia, PA: John Benjamins Pub. Company. – HUOM. Ei sovellu peruskäsitteiden opiskeluun.
- Tagliamonte, Sali A. 2012: Language in Society. Variationist Sociolinguistics: Change, Observation, Interpretation. Malden, Mass.: Wiley-Blackwell.
- Romaine, Suzanne 2000: Language in Society. An Introduction to Sociolinguistics. Oxford University Press.
Lisäksi valitaan valitusta aiheesta lisämateriaalia, mihin löydät tarkemman listauksen ja ohjeistuksen oppimateriaali-Kopasta.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävä.