Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.7.2020 13:41

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 17
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomen kieli (avoin yo) (AVOSKI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Kurssilla perehdytään monikielisyyteen sekä yhteiskunnallisena ilmiönä, osana työelämää että kielentutkimuksen kenttänä.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää monikielisyyttä sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta tarkasteltuna
• on perehtynyt monikielisyyden erilaisiin määritelmiin ja tutkimusalan käsitteisiin
• on tutustunut alan keskeisiin tutkimusaiheisiin ja –menetelmiin.
• tuntee monikielisyystutkimuksen keskeisiä teemoja ja kysymyksenasetteluja
• osaa kriittisesti tarkastella aihetta koskevaa kirjallisuutta ja muuta materiaalia
• osaa soveltaa oppimaansa tehtävänannoissa
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:- Oppimistehtävä.
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa
Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Luentomateriaalit, oheislukemisto (artikkelit)

Kurssikohtainen oppimateriaali

- Dufva, Hannele & Pietikäinen, Sari 2009: Moni-ilmeinen monikielisyys. Puhe ja kieli 29 (1), s. 1–14. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
- Bergroth, Mari 2016: Reforming the National Core Curriculum for Bilingual Education in Finland. Journal of Immersion and Content-Based Language Education, 4 (1), s. 86–107. doi:10.1075/jicb.4.1.04ber.
- Kelly-Holmes, Helen 2013: "Choose your language!" Categorisation and control in cyberspace. Sociolinguistica 27 (2013), s. 132–145. DOI: 10.1515/soci.2013.27.1.132.
- Laihonen, Petteri & Tamás, Péter Szabó 2017: Investigating visual practices in educational settings: schoolscapes, language ideologies and organizational cultures. – M. Martin-Jones & D. Martin (toim.), Researching multilingualism: Critical and ethnographic approaches. Abingdon: Routledge.
- Leppänen, Sirpa & Peuronen, Saija 2012: Multilingualism on the Internet. – M. Martin-Jones, A. Blackledge and A. Creese (toim.), The Routledge Handbook of Multilingualism, s. 384–402. Abingdon: Routledge. Saatavilla e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjastossa.
- Palviainen, Åsa & Boyd, Sally 2013: Unity in Discourse, Diversity in Practice: The One Person One Language Policy in Bilingual Families. – M. Schwartz & A. Verschik (toim.), Successful Family Language Policy: Parents, Children and Educators in Interaction, 223–248. Springer: Dordrecht.
- Pietikäinen, Sari, Alanen, Riikka, Dufva, Hannele, Kalaja, Paula, Leppänen, Sirpa & Pitkänen-Huhta, Anne 2008: Languaging in Ultima Thule: Multilingualism in the Life of a Sami Boy. International Journal of Multilingualism, 5 (2), s. 79–99.
- Roberts, Celia 2007: Multilingualism in the workplace. – P. Auer & L. Wei (toim.), Handbook of multilingualism and multilingual communication, s. 405–422. Berlin: De Gryuter.
- Rynkänen, Tatjana 2014: Monikielisyys ja demokratia. S. Lamminpää & C. Rink (toim.), Demokratia, Demokrati, Democracy, Demokratie. VAKKI-symposiumi XXXIV 13.–14.2.2014. VAKKI Publications 3. Vaasa, s. 182–194.
- Sarkar, Mela & Bronwenn, Low 2012: Multilingualism and popular culture. – M. Martin-Jones, A. Blackledge and A. Creese (eds.), The Routledge Handbook of Multilingualism, s. 403–418. Abingdon: Routledge. Saatavilla e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjastossa.
- Tapio, Elina & Takkinen, Ritva 2012: When One of Your Languages is not Recognized as a Language at all. – J. Blommaert, S. Leppänen, P. Pahta and T. Räisänen (toim.), Dangerous Multilingualism: Northern Perspectives on Order, Purity and Normality, 284–308. London: Palgrave MacMillan. Saatavilla e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjastosta.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävä.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.