Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.7.2020 13:14

SKIA402 Nimistö, 4 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 4.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 8
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomen kieli (avoin yo) (AVOSKI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.

Sisältö:Opintojaksolla tutustutaan nimistöntutkimuksen periaatteisiin ja soveltamiseen käytännössä. Lisäksi perehdytään nimistön rakenteeseen ja erilaisten nimistöjen ominaispiirteisiin ja käyttöön.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee nimistöntutkimuksen periaatteet ja tutkimuskohteet
- tuntee virallisen ja epävirallisen paikannimistön sekä henkilönnimistön rakenteen, perusteet ja kielisosiologisen taustan
- kykenee soveltamaan tietojaan opetuksen lisäksi erityyppisissä asiantuntijatehtävissä (mm. nimineuvonnassa ja kaavanimistön suunnittelussa)
- ymmärtää erityyppisten nimistöjen käyttötarkoituksen mukaisen luonteen.
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen opintosihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Lisäksi yli kymmenen vuotta vanhat pohjaopinnot täydennetään päivitystehtävillä (laajuus 4 op) ennen aineopintojen suoritusten aloittamista. Suoritusohjeet löytyvät oppimateriaali-Kopasta (jakso SKIA067, mihin sinulle lisätään oikeus tarvittaessa).

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:Itsenäiset oppimistehtävät.
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.
Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Opintojakson kirjallisuus ilmoitetaan erillisessä luettelossa.

Kurssikohtainen oppimateriaali

- AINIALA, Terhi (toim.) 2005: Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä. SKS.
- AINIALA, Terhi - SAARELMA, Minna - SJÖBLOM, Paula (toim.) 2008: Nimistöntutkimuksen perusteet. Tietolipas 221. SKS.
- NÄRHI, Eeva Maria 1996: Suomalaista sukunimikäytäntöä. Sivut 1–123. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus – Edita.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tentti: Tenttisuoritus TAI Kirjallinen tehtävä: dokumentoitu työ