Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.7.2020 13:41

STKE111 Suomi opittavana kielenä, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 92
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomi toisena ja vieraana kielenä (avoin yo) (AVOSTK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.

Sisältö:Opintojaksolla tarkastellaan suomen kielen rakennetta ja käyttöä toisen kielen oppimisen näkökulmasta. Jaksolla pohditaan erilaisten oppijoiden kielenoppimisen tarpeita ja kulkua sekä sitä, millä tavalla opetus parhaiten tukee ja jäsentää oppimisprosessia.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää suomen kielen luonteen oppimisen kohteena
• osaa tarkastella suomen kielen rakennetta ja käyttöä toisen kielen oppimisen näkökulmasta
• tuntee suomen kielen oppimisen kulkua.
Esitiedot:

Aineopintoihin ja niihin sisältyviin opintojaksoihin osallistuvilta edellytetään pohjaopintoina suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot. Perusopintojen arvosanan tulee olla hyvä (3) tai korkeampi. Jos pohjaopinnoista on yli kymmenen vuotta aikaa, opiskelijan tulee virkistää kielitietouttaan tekemällä päivitystehtävät (laajuus 4 op) ennen aineopintojen aloittamista. Suoritusohjeet löytyvät oppimateriaali-Kopasta (jakso SKIA067, mihin sinulle lisätään oikeus tarvittaessa).

Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen koulutussihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Suoritustavat:

- Kontaktiopetus ja oppimistehtävä.
Jakson kontaktiopetukseen osallistumista suositellaan vahvasti, ja vain poikkeustapauksissa voidaan sopia jakson suorittamisesta kokonaan itsenäisesti. Tällöin kontaktiopetus korvataan erillisin tehtävin, jotka pyydetään jakson opettajalta.
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Kurssikohtainen oppimateriaali

1. Opittavista ilmiöistä:

 • Aho, Eija, Huhtaniemi, Aino & Nikonen, Mari 2016: Fonetiikkaa suomen kielen oppijoille. Helsinki: Finn Lectura.
 • Brown, Anneli & Lepäsmaa, Anna-Liisa & Silfverberg, Leena 2008: Miten sanoja johdetaan. Suomen kielen johto-oppia. Helsinki: Finn Lectura.
 • Hakulinen, Auli & al. 2004: Iso suomen kielioppi (soveltuvin osin). Helsinki: SKS. Saatavilla verkossa: Ison suomen kieliopin verkkoversio VISK (linkki Kopassa).
 • Honko, Mari & Mustonen, Sanna (toim.) 2018: Tunne kieli. Matka maailman kieliin ja kielitietoisuuteen. Helsinki: Finn Lectura.
 • Jönsson-Korhola, Hannele & White, Leila 2006: Tarkista tästä: suomen sanojen rektioita suomea vieraana kielenä opiskeleville. Helsinki: Finn Lectura.
 • Latomaa, Sirkku & Hämäläinen, Eila 2003: Mitä kuuluu? Suomen kielen kuuntelu- ja ääntämisharjoituksia. Helsinki: Finn Lectura.
 • Niitemaa, Marja-Leena 2014: Kuinka vieraan kielen sanoja opitaan ja opetetaan. – Pietilä, Päivi & Pekka Lintunen (toim.): Kuinka kieltä opitaan. Opas vieraan kielen opettajalle ja opiskelijalle. Helsinki: Gaudeamus, s. 138–164.
 • Toivola, Minnaleena 2012: Vieraan aksentin arviointi ja mittaaminen suomessa. Helsinki: Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitos, s. 14–19 (luku 2), s. 37–48 (luku 3.7), s. 107–115 (luku 9). Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • White, Leila 2003: Sanat eivät riitä kertomaan, tarvitaan lauseita. – M. Mela & P. Mikkonen (toim.): Suomi kakkonen: opas opettajille. Tietolipas 198, s. 127–140. Helsinki: SKS.
 • White, Leila 2006: Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Helsinki: Finn Lectura.

2. Kielitaidon kehittymisestä:

 • Lowie, Wander & Verspoor, Marjolijn 2015: Variability and Variation in Second Language Acquisition Orders: A Dynamic Reevaluation. Language Learning, 65(1), s. 63–88. DOI: 10.1111/lang.12093. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Verspoor, Marjolijn & Nguyen, Thu Huong 2015: A Dynamic Usage-based Approach to Second Language Teaching. – T. Cadierno & S. Eskildsen (toim.), Usage-Based Perspectives on Second Language Learning, s. 305–328. Berlin: De Gruyter Mouton.
 • Kaivapalu, Annekatrin 2009: Vironkielisen suomenoppijan äidinkieli – ongelma, haaste vai voimavara? Virittäjä 3 (2009), s. 382–401.
 • Martin, Maisa, Mustonen, Sanna, Reiman, Nina & Seilonen, Marja 2010: On Becoming an Independent User. – I. Bartning, M. Martin & I. Vedder (toim.), Communicative proficiency and linguistic development: intersections between SLA and language testing research, s. 57–80. Eurosla Monographs Series 1 (2010). Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Mustonen, Sanna 2015: Käytössä kehittyvä kieli – paikat ja tilat suomi toisena kielenä -oppijoiden teksteissä. Jyväskylä Studies in Humanities 255. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kielten laitos, s. 258–291. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Seilonen, Marja 2013: Epäsuora henkilöön viittaaminen oppijansuomessa. Jyväskylä Studies in Humanities 197. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kielten laitos, s. 183–199. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Virtanen, Aija 2017: Toimijuutta toisella kielellä: kansainvälisten sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillinen suomen kielen taito ja sen kehittyminen työjarjoitteluissa. Jyväskylä Studies in Humanities 311. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos, s. 75–95. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0–5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %) ja oppimistehtävä.

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Jyväskylä / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 20, minimi 10, maksimi 40
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 18.9.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B221.1 Delta38pe20.9.201917:00-20:00ReimanTapahtuman tiedot
2Ag B221.1 Delta38la21.9.201909:00-15:00ReimanTapahtuman tiedot
Lähiopetus Helsinki / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 37, minimi 10, maksimi 40
ilm.aika: 2.12.2019 00:00 - 22.1.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 24pe24.1.202017:00-20:00ReimanPaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2)Tapahtuman tiedot
2HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 24la25.1.202009:00-15:00ReimanPaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2)Tapahtuman tiedot