Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 10:32

STKE103 Kielitaidon arviointi, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 82
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomi toisena ja vieraana kielenä (avoin yo) (AVOSTK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.

HUOM. Jos olet suorittanut jakson STKP002 tai vastaavan perusopinnoissa, sinun tulee tehdä aineopintoihin jakso STKE113 Kielitaidon erityiskysymyksiä 5 op.

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen myös etäopiskellen.

Sisältö:Opintojaksolla perehdytään hyvän kielitaidon arvioinnin periaatteisiin ja arviointiin kielenoppimisen tukena. Arviointia tarkastellaan ennen kaikkea osana oppimisprosessia. Jaksolla tutustutaan arviointimateriaaleihin ja -käytänteisiin sekä eri kielitaidon osa-alueiden arviointiin. Näitä tarkastellaan suhteessa arvioinnin erilaisiin tarkoituksiin, kieli- ja kielitaitokäsityksiin sekä eri kouluasteiden opetussuunnitelman perusteisiin.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee hyvän arvioinnin periaatteet
• tuntee kielitaidon arvioinnin perusteita ja erilaisia arviointitapoja ja tiedostaa niiden soveltamismahdollisuudet
• ymmärtää kielitaitokäsityksen, opetuksen ja arvioinnin väliset yhteydet
• ymmärtää kielitaidon eri osa-alueiden arvioinnin erityispiirteet
• osaa arvioida oman arviointinsa, laatimiensa arviointivälineiden tai muualta (esim. oppimateriaalista) saatujen arviointivälineiden laatua ja sopivuutta halutulle kohderyhmälle
• tuntee opetussuunnitelman perusteet arviointia ohjaavana dokumenttina ja osaa suunnitella, perustella ja toteuttaa eri arviointitapoja omassa opetustyössään
• tiedostaa kielitaidon arvioinnin kielipoliittiset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet.
Esitiedot:

Aineopintoihin ja niihin sisältyviin opintojaksoihin osallistuvilta edellytetään pohjaopintoina suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot. Perusopintojen arvosanan tulee olla hyvä (3) tai korkeampi. Jos pohjaopinnoista on yli kymmenen vuotta aikaa, opiskelijan tulee virkistää kielitietouttaan tekemällä päivitystehtävät (laajuus 4 op) ennen aineopintojen aloittamista. Suoritusohjeet löytyvät oppimateriaali-Kopasta (jakso SKIA067, mihin sinulle lisätään oikeus tarvittaessa).

Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen koulutussihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Kontaktiopetus (suositeltava) ja oppimistehtävä TAI
- Oppimistehtävä
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Kurssikohtainen oppimateriaali

1. Kaikille pakollinen kirjallisuus:

 • Ahola, Sari 2012: Yleisten kielitutkintojen laatijoiden käsityksiä kielestä ja tehtävien laadinnasta. Soveltavan kielitieteen lisensiaatintyö. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Saatavana verkossa (linkki Kopassa).
 • Brown, Annie 2013: Uses of language assessments. – C. A. Chapelle (toim.), The Encyclopedia of Applied Linguistics s.5979–5985. Oxford, UK: Wiley-Blackwell. Saatavana verkossa (linkki Kopassa).
 • Harlen, Wynne 2012: The role of assessment in developing motivation for learning. – J. Gardner (toim.): Assessment and learning s. 171–184. London: SAGE Publications Ltd. Saatavana e-kirjana (linkki Kopassa).
 • Hayward, Louise 2012: Assessment and learning: The learner’s perspective. ­– J. Gardner (toim.): Assessment and learning. London: SAGE Publications Ltd, 125–139. Saatavana e-kirjana (linkki Kopassa).
 • Huhta, Ari 2003: Itsearviointi kielitaidon arviointimuotona. – A. Airola (toim.), Kokemuksia suullisen kielitaidon arviointihankkeesta s. 20–37. Joensuu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu.
 • Kielitaidon tasojen kuvausasteikko (linkki Kopassa).
 • Kehittyvän kielitaidon asteikko, suomi ja ruotsi toisena kielenä (OPS 2016 tukimateriaali) (linkki Kopassa).
 • Poehner, Matthew E. & Infante, Paolo 2016: Dynamic Assessment in the language classroom. – D. Tsagari & J. Banerjee (toim.), Handbook of Second Language Assessment, s. 275–290. Boston/Berlin: De Gruyter Mouton.

2. Valinnainen kirjallisuus oman kiinnostuksen mukaan

 • Tani, Hanna & Nissilä, Leena (toim.) 2010: Tasolta toiselle – opas kielitaidon tasojen kuvausasteikon käyttöön suomi toisena kielenä -opetuksessa. Helsinki: Opetushallitus.
 • Tarnanen, Mirja & Huhta, Ari & Luoma, Sari 2000: Mistä arviointi viestii? Vieraan kielen taitojen arviointi lukiossa. – H.-P. Lappalainen (toim.), Virikkeitä viestintävalmiuksien arviointiin s. 54–67. Helsinki: Opetushallitus.
 • Tarnanen, Mirja, Huhta, Ari & Pohjala, Kalevi 2007: Mitä on osaaminen? Kielitaidon arviointi vastaajana. – S. Pöyhönen & M.-R. Luukka (toim.), Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti s. 381–412. Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus. Saatavana verkossa (linkki Kopassa).

3. Soveltuvin osin (arviointi- ja suomi toisena kielenä -osuudet) eri kouluasteiden opetusuunnitelman perusteet

 • Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2012. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2012. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0–5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävä.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Jyväskylä / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, minimi 10, maksimi 40
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 2.10.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B221.1 Delta40pe4.10.201917:00-20:00ReimanTapahtuman tiedot
2Ag B221.1 Delta40la5.10.201909:00-15:00ReimanTapahtuman tiedot
Lähiopetus Helsinki / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 27, minimi 10, maksimi 40
ilm.aika: 2.12.2019 00:00 - 4.3.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 210pe6.3.202017:00-20:00ReimanTapahtuman tiedot
2HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 210la7.3.202009:00-15:00ReimanTapahtuman tiedot