Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 10:05

STKE108 Toisen kielen oppimisen teorioita, 5 op, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 81
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomi toisena ja vieraana kielenä (avoin yo) (AVOSTK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Opintojaksolla perehdytään toisen ja vieraan kielen oppimisen suuntauksiin ja teorioihin. Jaksolla tarkastellaan omia kieli- ja oppimiskäsityksiä sekä pohditaan käsitysten vaikutusta opetukseen ja arviointiin.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee toisen ja vieraan kielen oppimisen keskeisiä suuntauksia ja teorioita
• ymmärtää suuntauksien ja teorioiden välisiä yhteyksiä ja eroja
• osaa arvioida ja syventää omaa kieli- ja oppimiskäsitystään teorioiden valossa
• osaa vertailla ja arvioida teorioita monikielitietoisen pedagogisen kehittämisen ja käytännön opetustyön kannalta.
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Kontaktiopetus ja oppimistehtävä.
Jakson kontaktiopetukseen osallistumista suositellaan vahvasti, ja vain poikkeustapauksissa voidaan sopia jakson suorittamisesta kokonaan itsenäisesti. Tällöin kontaktiopetus korvataan erillisin tehtävin.
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Kurssikohtainen oppimateriaali

Mikäli opiskelija ei ole suorittanut S2-perusopintojen jaksoa STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen, ennen lähiopetusta luetaan seuraava artikkeli:

 • Larsen-Freeman, Diane 2007: Reflecting on the Cognitive-Social Debate in Second Language Acquisition. The Modern Language Journal, 91, Focus Issue (2007), 773–787. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).

1. Kaikille pakollinen kirjallisuus:

 • Atkinson, Dwight 2011: Alternative Approaches to Second Language Acquisition. New York: Routledge. Saatavilla e-kirjana Jykdokissa: https://jyu.finna.fi/.
 • The Douglas Fir Group 2016: A Transdisciplinary Framework for SLA in a Multilingual World. The Modern Language Journal,100, Supplement (2016), 19–47. doi:10.1111/modl.12301 Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Mitchell, Rosamond & Myles, Florence 2013 (3rd edition): Second Language Learning Theories. London: Hodder Education.
 • Mustonen, Sanna 2015: Käytössä kehittyvä kieli – paikat ja tila suomi toisena kielenä -oppijoiden teksteissä. Jyväskylä Studies in Humanities 255, 25–63, 290–291. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kielten laitos. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).

2. Lisäksi oman kiinnostuksen mukaan YKSI seuraavista:

 • Batstone, Robert (toim.) 2010: Sociocognitive Perspectives on Language Use and Language Learning. Oxford University Press.
 • de Bot, Kees & Schrauf, Robert W. (toim.) 2009: Language Development Over the Lifespan. New York: Routledge.
 • Dörnyei, Zoltán & Ushioda, Ema (toim.) 2009: Motivation, Language Identity and the L2 self. Second Language Acquisition. Bristol, UK: Multilingual Matters.
 • Dörnyei, Zoltán 2009. The Psychology of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
 • Gass, Susan & Mackey, Alison (toim.) 2012: The Routledge Handbook of Second Language Acquisition. London: Routledge.
 • Hornberger, Nancy H. & MacKay, Sandra L.(toim.) 2010: Sociolinguistics and Language Education. Bristol, UK: Multilingual matters.
 • Lantolf, James P. & Thorne, Steven L. 2006: Sociocultural Theory and the Genesis of Second Language Development. Oxford: Oxford University Press.
 • Ritchie, William & Bhatia, Tej (toim.) 2009: The new handbook of second language acquisition. Bingley, UK: Emerald Group Publishing Ltd.
 • Robinson, Peter & Ellis, Nick C. (toim.) 2008: Handbook of Cognitive Linguistics and Second language acquisition. New York: Routledge.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0–5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %) ja oppimistehtävä.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Helsinki / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, minimi 5, maksimi 30
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 23.10.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 243pe25.10.201917:00-20:00SeilonenPaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2)Tapahtuman tiedot
2HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 243la26.10.201909:00-15:00SeilonenPaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2)Tapahtuman tiedot
Lähiopetus Jyväskylä / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, minimi 5, maksimi 30
ilm.aika: 2.1.2020 00:00 - 25.3.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B121.1 Beeta13pe27.3.202017:00-20:00SeilonenTapahtuman tiedot
2Ag B221.1 Delta13la28.3.202009:00-15:00SeilonenTapahtuman tiedot