Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 10:35

STKE107 S2-alaan ja -tutkimukseen perehtyminen, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 90
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomi toisena ja vieraana kielenä (avoin yo) (AVOSTK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.

Sisältö:Opintojaksolla opiskelija tutustuu S2-alan ja -tutkimuksen kehitykseen ja lukee kaksi alan väitöskirjaa.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee perustiedot suomi toisena kielenä -alan kehityksestä
• tuntee S2-tutkimuksen kehityslinjat suhteessa kansainväliseen toisen kielen oppimisen tutkimukseen
• osaa arvioida tutkimusta, sen metodeja ja tuloksia
• osaa suhteuttaa tutkimustietoa opetustyöhön.
Esitiedot:

Aineopintoihin ja niihin sisältyviin opintojaksoihin osallistuvilta edellytetään pohjaopintoina suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot. Perusopintojen arvosanan tulee olla hyvä (3) tai korkeampi. Jos pohjaopinnoista on yli kymmenen vuotta aikaa, opiskelijan tulee virkistää kielitietouttaan tekemällä päivitystehtävät (laajuus 4 op) ennen aineopintojen aloittamista. Suoritusohjeet löytyvät oppimateriaali-Kopasta (jakso SKIA067, mihin sinulle lisätään oikeus tarvittaessa).

Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen koulutussihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Suoritustavat:

- Oppimistehtävä

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Kirjallisuus:
Kurssikohtainen oppimateriaali

1. S2-ala ja toisen kielen oppimisen tutkimus yleisesti

  • King, Kendall A. & Mackey, Alison 2016: Research Methodology in Second Language Studies: Trends, Concerns, and New Directions. The Modern Language Journal, 100 (Supplement 2016), 209–227. DOI: 10.1111/modl.12309 Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
  • Martin, Maisa 2007: A Square Peg into a Round Hole? Fifteen years of Finnish as a second language research. – Nordand. Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 2/1 s. 63–86. (Saatavilla Kopassa.)
  • Suni, Minna 2008: Toista kieltä vuorovaikutuksessa: kielellisten resurssien jakaminen toisen kielen omaksumisen alkuvaiheessa s. 29–34 (luvut 2.1 ja 2.2). Jyväskylä studies in humanities 94. Jyväskylän yliopisto. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
  • Suni, Minna 2012. The impact of Finno-Ugric languages in second language research: Looking back and setting goals. – Lähivertailuja - Lähivõrdlusi 22 s. 407–438. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
  • Ks. myös Suomenopettajat-yhdistyksen verkkosivut.

       Lisälukemistoa opintojakson tueksi:

  • Honko, Mari 2014: <a href="https://www.avoin.jyu.fi/koppa/opintojaksot/stke107/tutkimuksesta-ja-sen-tulkinnoista" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 117, 151); border-bottom: 0.1em solid rgb(204, 204, 204);" class="internal-link" target="_self" title="">Osaavat huonosti suomea - maahanmuuttajataustaisten lasten kielitaito tutkimuksessa ja tulkinnoissa</a>. Kielikuvia 1/2014, 3 - 16. 
  • Lehmusvaara, Tiina (toim.) 2007: Kielisiltoja maailmalle. Suomen kielen ja kulttuurin opetus ulkomaisissa yliopistoissa. Helsinki: CIMO.
  • Katso myös Suomenopettajat-yhdistyksen verkkosivuja osoitteessa: <a href="https://www.suomenopettajat.fi/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 117, 151); border-bottom: 0.1em solid rgb(204, 204, 204);" class="external-link" target="_blank" title="" id="yui_3_17_2_1_1568121176544_746">https://www.suomenopettajat.fi/</a>.

2. S2-tutkimus: valitaan KAKSI väitöskirjaa (ks. Koppa).

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0–5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävä.

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.