Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.7.2020 12:56

STKE113 Kielitaidon erityiskysymyksiä, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 15
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomi toisena ja vieraana kielenä (avoin yo) (AVOSTK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.

Voit valita kurssin vain, jos olet jo suorittanut perusopinnoissa kurssin STKP002 Kielitaidon arviointi. Muuten suoritetaan jakso STKE103 Kielitaidon arviointi.

Sisältö:Opintojaksolla opiskelija tutustuu kielitaidon arvioinnin kehityssuuntiin sekä arvioinnin kysymyksiin osana kielipoliittista ja yhteiskunnallista kontekstia. Opiskelija syventyy valitsemaansa arvioinnin teemaan ja suunnittelee siihen liittyvän arviointikokonaisuuden.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee kielitaidon arviointiin liittyvää tieteellistä keskustelua ja kehityssuuntia (esim. kielitaidon osa-alueiden integraatio, teksti- ja monilukutaito, erityisryhmien arvioinnin kysymykset, testausjärjestelmien kehittäminen)
• tuntee kielitaidon arviointiin liittyvää kielipoliittista ja yhteiskunnallista keskustelua
• osaa vertailla ja analysoida eri arviointitapoja ja ymmärtää niiden sovellusmahdollisuudet ja pedagogiset ulottuvuudet.
Esitiedot:

Aineopintoihin ja niihin sisältyviin opintojaksoihin osallistuvilta edellytetään pohjaopintoina suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot. Perusopintojen arvosanan tulee olla hyvä (3) tai korkeampi. Jos pohjaopinnoista on yli kymmenen vuotta aikaa, opiskelijan tulee virkistää kielitietouttaan tekemällä päivitystehtävät (laajuus 4 op) ennen aineopintojen aloittamista. Suoritusohjeet löytyvät oppimateriaali-Kopasta (jakso SKIA067, mihin sinulle lisätään oikeus tarvittaessa).

Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseen
Voit aloittaa opinnot vasta, kun esitiedot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Suoritustavat:- Oppimistehtävä.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa
Kirjallisuus:
Kurssikohtainen oppimateriaali

Kaikille yhteinen kirjallisuus:

  • Language Assessment Quarterly 2014, Volume 11, Issue 2: Issues in Language Testing Revisited: Exam Board Perspectives and Future Directions. Saatavilla verkossa (linkki Kopasa).
    • etenkin: Harsch, Claudia: General Language Proficiency Revisited: Current and Future Issues, s. 152–169. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
  • Harju-Luukkainen, Heidi, Nissinen, Kari, Sulkunen, Sari, Suni, Minna & Vettenranta, Jouni 2014: Avaimet osaamiseen ja tulevaisuuteen. Selvitys maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisesta ja siihen liittyvistä taustatekijöistä PISA 2012 -tutkimuksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Saatavilla verkossa (Kopassa).
  • Huhta, Ari & Hildén, Raili 2016: Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, Nro 9 (2016). Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
  • Leblay, Tarja, Lammervo, Tiina & Tarnanen, Mirja (toim.) 2014: Yleiset kielitutkinnot 20 vuotta. Helsinki: Opetushallitus: Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
  • Pöyhönen, Sari & Tarnanen, Mirja 2015: Integration policies and adult second language learning in Finland. – J. Simpson, & A. Whiteside (toim.), Adult Language Education and Migration: Challenging agendas in policy and practice s. 107–118. London: Routledge. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).


Tueksi:

  • Fulcher, Glenn & Davidson, Fred (toim.) 2012: The Routledge handbook of language testing. London, New York: Routledge. TAI
  • Tsagari, Dibna & Banerjee, Jayanti (toim.) 2016: Handbook of second language assessment. Boston/Berlin: De Gruyter.

Lisäksi valitaan kirjallisuutta sen mukaan, millaisiin kielitaidon ja arvioinnin teemoihin aikoo tehtävässä syventyä (lista Kopassa).

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0–5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävä.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.