Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 21:34

TGEP160 Psyykkinen hyvinvointi vanhuudessa, 4 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/gerontologia
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.7.21
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 127
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Gerontologia (Avoin yo) (AVOTGE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:- Iäkkäiden ihmisten psyykkinen hyvinvointi
- Mielenterveyden erityiskysymykset vanhuudessa
- Tiedonkäsittelytoimintojen ikämuutokset
Osaamistavoitteet:Opintojakson lopussa opiskelija
- ymmärtää psyykkisen joustavuuden ja persoonallisuuden merkityksen vanhuuteen sopeutumisen kannalta
- osaa tunnistaa tärkeimmät iäkkäiden ihmisten mielenterveyttä edistävät ja haittaavat tekijät ja ymmärtää niiden merkityksen psyykkisen hyvinvoinnin kannalta
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Oppimistehtävät (2 kpl) ja
- itsereflektiot.

Oppimistehtävät ja itsereflektio palautetaan oppimateriaali-Koppaan saman aikaisesti (yhtenä tiedostona).
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

HUOM! Opintojakson tehtävissä vaadittava kirjallisuus löytyy verkosta. Tarkemmin kirjallisuus Kopassa opintojakson kohdalla. 

ISBN Teoksen tiedot
9789510361085 Dunderfelt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia. 14.-15. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy. (214 s.) Korvaava teos: NURMI, J.-E., AHONEN, T., LYYTINEN, H., LYYTINEN, P., PULKKINEN, L. & RUOPPILA, I. (2006 tai uudempi painos). Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY. (e-kirja) soveltuvin osin
9789516564602 Teoksesta Heikkinen E, Jyrkämä J, Rantanen T. (toim.) Gerontologia. 3.-4. painos. Helsinki: Duodecim, 2016. (48 s.) seuraavat luvut:
• Hänninen T. Kognitiiviset toiminnot, ss. 210–215
• Suutama T. Muisti ja oppiminen, ss. 216–226
• Ruoppila I. Viisaus, ss.227–236
• Heikkinen R-L. Kokemuksellinen vanheneminen, ss. 227–244
• Read S. Elämän tarkoituksellisuuden tunne, ss. 245–255
• Saarenheimo M. Mielenterveys, ss. 373–380
9789516079687 Kivelä S-L. 2009. Depressiosta tasapainoon. Hyvä elämä iäkkäänä. 1.-2. painos. Helsinki: Kirjapaja. (260 s.) Korvaava teos: Stuart-Hamilton, I. (2012). The Psychology of Ageing. Jessica Kingsley Publishers.(e-kirja) soveltuvin osin
9789518061437 Saarenheimo, M. & Pietilä; M. (toim.) 2011. MielenMuutos masennuksen hoidossa. Mielialaongelmista kärsivien iäkkäiden ihmisten psykososiaalinen tukeminen. MielenMuutos-tutkimus- ja kehittämishanke, tutkimusraportti 2. Helsinki: Vanhustyön Keskusliitto. (215 s.)
9789513760274 Heimonen, S. & Pajunen, H. (toim.) 2012. Mielen terveys vanhuudessa. Helsinki: Edita. (300 s.)
  Muuta jakson tentaattorin osoittamaa kirjallisuutta.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

0–5 (oppimistehtävät 1 ja 2 50 % ja 50 %)