Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.1.2021 08:03

ERIA1010 Oppimisvaikeudet pedagogisena haasteena, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.6.20 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/erityispedagogiikka
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 30.6.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 162
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:
 • tuen yleiset periaatteet oppimisvaikeuksissa
 • oppimisen tuki lukivaikeuksissa
 • oppimisen tuki matematiikan oppimisvaikeuksissa
 • oppimisen tuki tarkkaavuuden ongelmissa
 • oppimisen tuki käyttäytymisen ongelmissa
 • oppimisen tuki motoriikan ongelmissa
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää arvioinnin merkityksen tukikeinojen valinnassa ja taitojen kehittymisessä
 • ymmärtää oppimisen tehokkaan tukemisen yleiset periaatteet oppimisvaikeuksissa
 • osaa analysoida erityisten oppimisvaikeuksien tukemisen keinoja
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Valitse yksi alla olevista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Tentti alla mainittuina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

 • Syksy 2019: 10.9. ja 3.12.
 • Kevät 2020: 7.4. (peruttu)
 • Kesä 2020: 23.6. (peruttu)

Yleiset tentit on peruttu kevään ja kesän 2020 osalta ja tentit järjestetään etätenttinä Kopassa:

Suoritustapa 2: Verkkotehtävä. Tarkempi aikataulu ja ilmoittautuminen verkkotehtäväryhmään löytyy tämän sivun alaosasta.

- Verkkotehtävässä on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
- Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
- Tarvitsemasi kurssiavaimen saat sähköpostitse tai Kopasta ennen verkkotehtävän alkua.
- HUOM! Jos suoritat tämän opintojakson yksittäisenä jaksona ja valitset suoritustavaksi verkkotehtävän, älä ilmoittaudu opintojaksolle ennen kuin verkkotehtävään ilmoittautuminen alkaa. Näin varmistat, että opinto-oikeutesi on voimassa koko verkkotehtävän ajan.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
 • Aro, T. & Närhi, V. 2003. KUMMI 2. Tarkkaavaisuushäiriöinen oppilas koululuokassa. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.
  Korvaavat lähteet: Kaksi seuraavista:

  DuPaul , G. J., Lisa L. Weyandt, L. L. & Janusis, G. M. 2011. ADHD in the Classroom: Effective Intervention Strategies. Theory Into Practice 50 (1), 35-42, doi: 10.1080/00405841.2011.534935

  Berggren, K.& Hämäläinen, J. (toim.) 2018. ADHD-käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus. E-kirja.

  Närhi, V., Karhu, A., Klenberg, L., Paananen, M. & Puustjärvi, A. 2019. Tarkkaavuuden, itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen vaikeudet. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti,350-372. (saatavilla e-kirjana)
   
 • Asunta, P., Mälkönen, I., Viholainen, H., Ahonen, T. & Rintala, P. 2014. Miten voimme tunnistaa lapset, joilla on motorisen oppimisen vaikeuksia, ja tukea heitä kouluympäristössä? NMI‐bulletin 24 (4), 4–21. Saatavilla verkossa.
   
 • Berch, D. B. & Mazzocco, M.M.M. (toim.) 2009/2016. Why Is Math So Hard for Some Children? The Nature and Origins of Mathematical Learning Difficulties and Disabilities. Baltimore, MD: Paul H. Brookes. Luvut 1 (Historical and Contemporary Perspectives on Mathematical Learning Disabilities), 2 (Defining and Differentiating Mathematical Learning Disabilities), 3 (Prevalence of Developmental Dyscalculia), 16 (Influence of Gender, Ethnicity, and Motivation on Mathematical Performance) &17 (Early Intervention for Children at Risk of Developing Mathematical Learning Difficulties).
  Korvaava teos:
  Joutsenlahti, J., Silfverberg, H. & Räsänen, P. 2018. Matematiikan opetus ja oppiminen. Jyväskylä: PS-kustannus, osa 2 Matematiikan oppimisvaikeudet ja oppimisen tukeminen, 6 artikkelia: Varhaisten matemaattisten taitojen perusta: synnynnäiset valmiudet, tietoinen toiminta ja vuorovaikutus, Matematiikan oppimisvaikeuksien tutkimusperustainen tuki, Matematiikan opetus ja kielellinen erityisvaikeus, Työmuisti ja matemaattiset taidot, Matematiikan oppimisen ja oppimisvaikeuksien pedagoginen arviointi, Matematiikan vaikeudet ja nuorten koulutuspolut. E-kirja.
   
 • Blank, R. 2012. Information for parents and teachers on the European academy for childhood disability (EACD) recommendations on developmental coordination disorder. Developmental Medicine & Child Neurology 54 (11), e8–e9. doi:10.1111/j.1469‐8749.2012.04230.x  Saatavilla verkossa.
   
 • Fletcher, J. M., Lyon, G. R., Fuchs, L. S. & Barnes, M. A. 2007. Learning disabilities. From identification to intervention. New York, NY: Guilford Press. Luvut 4 (Assessment of Learning Disabilities), 8 (Mathematics Disabilities) & 10 (Conclusions and Future Directions).  ISBN-13: 978-1-59385-370-9 (e-kirja)
   
 • Kern, L., & Clemens, N. H. 2007. Antecedent strategies to promote appropriate classroom behavior. Psychology in the Schools 44 (1), 65–75. Saatavilla verkossa.
   
 • Peltomaa, K. 2014. Opinkohan mä lukemaan? Lukivaikeuksien tunnistaminen ja kuntouttaminen alkuopetusvaiheessa. Väitöskirja. Jyväskylä Studies in education, Psychology and Social Research 487. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Saatavilla verkossa.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään oppiaineen Koppa-sivuilla.

Vertailu

Korpissa on valittavana 6 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkotehtävä / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 30, maksimi 200
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 6.10.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-36ma2.9.201900:00-00:00KytöläVerkkotehtävä alkaa.Tapahtuman tiedot
2-50su15.12.201900:00-00:00KytöläVerkkotehtävä päättyy.Tapahtuman tiedot
Verkkotehtävä / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 93, maksimi 200
ilm.aika: 2.12.2019 00:00 - 30.6.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
13ma13.1.202000:00-00:00KytöläVerkkotehtävä alkaa.Tapahtuman tiedot
231pe31.7.202000:00-00:00KytöläVerkkotehtävä päättyy.Tapahtuman tiedot