Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.8.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.6.2020 04:06

ERIA1020 Moninaisuus ja oikeudenmukaisuus palvelujärjestelmissä, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/erityispedagogiikka
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 68
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:Kansainvälinen palvelujärjestelmien vertailu, saavutettavuus, tasavertainen osallistuminen, kulttuurinen moninaisuus
Osaamistavoitteet:

Kurssin suositettuaan opiskelija osaa

 • suhteuttaa suomalaista koulutus- ja palvelujärjestelmää muiden maiden järjestelmiin
 • arvioida palvelujärjestelmien roolia saavutettavuuden ja tasavertaisen osallistumisen toteutumisessa
 • analysoida monikulttuurisuuden merkitystä osana muuta moninaisuutta
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Oppimistehtävä. Oppimistehtävän voit palauttaa oppimateriaali-Koppaan milloin vain opinto-oikeutesi voimassaoloaikana, mutta opettaja ottaa tehtävät arviointiin viimeistään kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
 • 1) Valtiontalouden tarkastusvirasto. 2015. Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (saatavilla sähköisesti, linkki oppimateriaali-Kopassa)
 • 2) Talib, M-T., Loima, J., Paavola, H. &  Patrikainen, S. (toim.) 2009/2012.  Dialogs on diversity and global education. Frankfurt am main: Peter Lang (saatavilla sähköisesti, linkki oppimateriaali-Kopassa)

 TAI VAIHTOEHTOISESTI   

 • Paavola, H. & Talib, M-T. 2010. Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. Jyväskylä: PS-Kustannus.  JA
 • Kärkkäinen, K. 2017. Learning, Teaching and Integration of Adult Migrants in Finland. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 594.(saatavilla sähköisesti, linkki oppimateriaali-Kopassa)
   
 • 3) Altman, B.M. & Barnartt, S.N. (eds.) 2014. Environmental contexts and disability 2014 (saatavilla sähköisesti, linkki oppimateriaali-Kopassa)     VALITSE TEOKSESTA 3 ARTIKKELIA
 • 4) Engelbrecht, P. Savolainen, H. Nel, M. Koskela, T. & Okkolin, M-A. 2017. Making meaning of inclusive education: classroom practices in Finnish and South African classrooms.  Compare: A Journal of Comparative and International Education. (saatavilla sähköisesti, linkki oppimateriaali-Kopassa)
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään oppiaineen Koppa-sivuilla.