Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.16.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.7.2021 22:27

ERIA1030 Monikanavaisuus viestinnässä ja opetuksessa, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/erityispedagogiikka
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 78
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Opetussuunnitelma muuttuu 1.8.2020 alkaen. Tämän opintojakson lukuvuoden 2019-2020 mukaiset tehtävät tulee palauttaa Koppaan viimeistään 30.11.2020. Uudessa 1.8.2020 voimaan tulevassa OPSissa tämän opintojakson korvaa ERIA1080 Vuorovaikutuksen ja oppimisympäristöjen esteettömyys, 5 op.

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:vuorovaikutus ja viestintä, viestinnän esteettömyys ja saavutettavuus, viestinnän monikanavaisuus, osallisuus ja sosiaalinen osallisuus, aistit ja viestintä, puhetta tukevat ja korvaavat keinot (AAC)
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • eritellä ja arvioida vuorovaikutuksen ja viestinnän tukemista elämän eri vaiheissa
  • suunnitella esteetöntä vuorovaikutusta oppimisympäristöissä
  • huomioida eri aistien merkityksen ja käytön vuorovaikutuksessa ja viestinnässä
  • tunnistaa ja hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia keinoja (AAC)
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Valitse yksi alla olevista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Oppimistehtävä. Oppimistehtäviä voi palauttaa oppimateriaali-Koppaan milloin vain opinto-oikeutesi voimassaoloaikana, mutta opettaja ottaa tehtävät arviointiin viimeistään kuukauden ensimmäisenä päivänä. Oppimistehtävä palautetaan Koppaan viimeistään 30.11.2020.

Suoritustapa 2: Tentti alla mainittuina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

  • Syksy 2019: 8.10. ja 3.12.
  • Kevät 2020: 11.2. ja 7.4. (peruttu)
  • Kesä 2020: 2.6. (peruttu)

Yleiset tentit on peruttu kevään 2020 osalta ja tentit järjestetään etätenttinä Kopassa:

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
  • Takala, M. & Sume, H. (toim.) 2016. Kieli, kuulo ja oppiminen. Kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Helsinki: FinnLectura.

Korvaavuus (kaikkia kolmea käytetään):

Takala, M. & Raino, P. 2016. Kieli, kojeet ja koulutus. Kuulovammaisten lasten perheet valintojen edessä. NMI-bulletin 26 (2),  27-42. https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2018/05/2-16-takala.pdf

Lauronen, M. 2010. Sisäkorvaistutetta käyttävän nuoren identiteetti. Teoksessa S. Vehmas (toim.) Vammaisuuden kokeminen ja kokemisen vammaisuus. Suomen Vammaistutkimuksen Seuran 2. vuosikirja. Helsinki: Kehitysvammaliitto,122-135. https://www.kehitysvammaliitto.fi/wp-content/uploads/kehitysvammaliiton-selvityksia-7.pdf

Torppa, R. & Huotilainen, M. 2010. Musiikin merkitys kuulovikaisen lapsen kuntoutuksessa. Puhe ja kieli, 30:3, 137–155 https://helda.helsinki.fi//bitstream/handle/10138/29643/musiikinmerkitys.pdf?sequence=2

 

  • Huuhtanen, K. (toim.) 2012. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa. Kolmas uudistettu painos. Oppimateriaalikeskus Opike.

Korvaavuus (valitse kolme artikkelia):

King, A. M., & Fahsl, A. J. 2012. Supporting social competence in children who use augmentative and alternative communication. TEACHING Exceptional Children, 45(1), 42-49. Retrieved from https://search-proquest-com.ezproxy.jyu.fi/docview/1140135501?accountid=11774

Chung, Y., & Douglas, K. H. 2014. Communicative competence inventory for students who use augmentative and alternative communication: A team approach. TEACHING Exceptional Children, 47(1), 56-68. doi: http://dx.doi.org.ezproxy.jyu.fi/10.1177/0040059914534620

Knight, V., Sartini, E., & Spriggs, A. D. 2015. Evaluating visual activity schedules as evidence-based practice for individuals with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(1), 157-178. doi: http://dx.doi.org.ezproxy.jyu.fi/10.1007/s10803-014-2201-z

Lerna, A., Esposito, D., Conson, M., & Massagli, A. (2014). Long-term effects of PECS on social-communicative skills of children with autism spectrum disorders: A follow-up study. International Journal of Language & Communication Disorders, 49(4), 478-485. doi: http://dx.doi.org.ezproxy.jyu.fi/10.1111/1460-6984.12079

 

  • Launonen, K. 2007. Vuorovaikutus. Kehitys, riskit ja tukeminen kuntoutuksen keinoin. 4.painos. Helsinki: Kehitysvammaliitto (soveltuvin osin: ei sivuja 59-101.)

Korvaavuus (valitse kolme artikkelia):

Biggs, E. E., Carter, E. W., Bumble, J. L., Barnes, K., & Mazur, E. L. 2018. Enhancing peer network interventions for students with complex communication needs. Exceptional Children, 85(1), 66-85. doi: http://dx.doi.org.ezproxy.jyu.fi/10.1177/0014402918792899

Chung, Y., Carter, E. W., & Sisco, L. G. 2012. A systematic review of interventions to increase peer interactions for students with complex communication challenges. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 37(4), 271-287. Retrieved from https://search-proquest-com.ezproxy.jyu.fi/docview/1361839153?accountid=11774

King, A. M., & Fahsl, A. J. 2012. Supporting social competence in children who use augmentative and alternative communication. TEACHING Exceptional Children, 45(1), 42-49. Retrieved from https://search-proquest-com.ezproxy.jyu.fi/docview/1140135501?accountid=11774.

Østvik, J., Ytterhus, B., & Balandin, S. 2017. Friendship between children using augmentative and alternative communication and peers: A systematic literature review. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 42(4), 403-415. doi: http://dx.doi.org.ezproxy.jyu.fi/10.3109/13668250.2016.1247949

 

 

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään oppiaineen Koppa-sivuilla.