Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.7.2020 13:41

ERIA1050 Autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus: taustaoletukset, tukipalvelut ja pedagogiset ratkaisut, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/erityispedagogiikka
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 61
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:
 • autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus, kehitysvammaisuus
 • kohderyhmän koulutushistoria ja nykytilanne
 • kuntoutus, hoiva, opetus, vaativa erityinen tuki
 • toiminta-alueittainen opetussuunnitelma
 • etiikka ja sosiaalinen vammaistutkimus
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä käsitteet autismikirjo, kehitysvamma, moni- ja vaikeavammaisuus
 • tarkastella kriittisesti em. kohderyhmän opetukseen liittyviä taustaoletuksia opetettavuuteen ja koulutettavuuteen liittyen
 • arvioida erilaisia pedagogisia tukipalveluja
 • analysoida vammaisuuteen liittyviä eettisiä kysymyksiä
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:

Huomioithan ilmoittautuessa verkkotehtävän aikataulun!

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Suoritustavat:

Verkkotehtävä. Tarkempi aikataulu ja ilmoittautuminen verkkotehtäväryhmiin löytyy tämän sivun alaosasta.

- Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
- Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
- HUOM! Jos suoritat tämän opintojakson yksittäisenä jaksona ja valitset suoritustavaksi verkkotehtävän, älä ilmoittaudu opintojaksolle ennen kuin verkkotehtävään ilmoittautuminen alkaa. Näin varmistat, että opinto-oikeutesi on voimassa koko verkkotehtävän ajan.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
 • Alquraini, T. & Gut, D. Critical components of successful inclusion of students with severe disabilities: literature review. International Journal of Special Education 27 (1), 42-59. (Saatavilla verkosta.)
 • Kauppila, A.  2016. Kehitys- ja vaikeavammaisten opiskelijoiden valmentavat koulutukset: historiallinen muotoutuminen, ristiriidat ja tulevaisuuden haasteet.  Teoksessa E. Pietiläinen (toim.) Tiedosta teoiksi ja takaisin. Puheenvuoroja erityisen tuen käytännöistä. Kehitysvammaliitto, Opike, 96-108. (Saatavilla verkosta.)
 • Kerola, K., Kujanpää, S. & Timonen, T. 2009. Autismin kirjo ja kuntoutus. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavilla e-kirjana
 • Kontu, E. & Pirttimaa, R.  2009. Teaching methods and curriculum models used in Finland in the education of students diagnosed with having severe/profound intellectual disabilities. British Journal of Learning Disabilities 38, 175-179. DOI:10.1111/j.1468-3156.2009.00571. (Saatavilla verkosta.)
 • Rossetti, Z. S. 2012. Helping or hindering: the role of secondary educators in facilitating friendship opportunities among students with and without autism or developmental disability. International Journal of Inclusive Education 16 (12), 1259-1272. DOI: 10.1080/13603116.2011.557448. (Saatavilla verkosta.)
 • Räty, L., Kontu, E. & Pirttimaa, R. 2016. Teaching Children with Intellectual Disabilities: Analysis of Research-Based Recommendations. Journal of Education and Learning 5 (2), 318-336. DOI: 10.5539/jel.v5n2p318. (Saatavilla verkosta.)
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään oppiaineen Koppa-sivuilla.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkotehtävä / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 28, maksimi 200
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 30.9.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-36ma2.9.201900:00-00:00KokkoVerkkotehtävä alkaa.Tapahtuman tiedot
2-48pe29.11.201900:00-00:00KokkoVerkkotehtävä päättyy.Tapahtuman tiedot
Verkkotehtävä / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 30, maksimi 200
ilm.aika: 3.12.2019 00:00 - 14.4.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-3ma13.1.202000:00-00:00KokkoVerkkotehtävä alkaa.Tapahtuman tiedot
2-22pe29.5.202000:00-00:00KokkoVerkkotehtävä päättyy.Tapahtuman tiedot