Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.7.2020 13:25

ERIA283 Harjoittelu: Tutustuminen erityiskasvatuksen toimintaympäristöihin, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/erityispedagogiikka
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 33
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:kasvatusalan lainsäädäntö, hallinnolliset ja opetukselliset toimintamallit
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*keskeisen kasvatusalan hallinnon käsitteistön ja lainsäädännön
*soveltaa hankkimaansa teoriatietoa käytännössä
*ymmärtää uuden teoreettisen tiedon merkityksen erityiskasvatuksen toimintaympäristöjen kehittämiseksi opetuksen, ohjauksen, hallinnon, asiantuntijatehtävien ja tutkimuksen alueilla
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Opiskelutapa 1: Harjoittelu ja oppimistehtävä (raportti tai portfolio). Käytännön harjoittelua 110 h ja harjoittelun raportointi tai korkeintaan kolme vuotta vanhan ja vähintään 220 t työkokemuksen hyväksiluku ja portfolio, vapaa palautus 3 kk sisällä harjoittelusta/ hyväksymispäätöksestä (5 op).

Käytännön harjoittelusta tulee sopia harjoittelusta vastaavan yliopistonopettajan (Liisa Kytölä) kanssa (harjoittelupaikka, ajankohta, ohjaaja). Työkokemuksen perusteella voi hakea myös hyväksilukua. Vapaamuotoinen hakemus + oikeaksi todistettu kopio työtodistuksesta lähetetään oppimateriaali-Koppaan ERIA283 opintojakson palautuskansioon. Hyväksytyn päätöksen yhteydessä opiskelijalle lähetetään portfolio-ohjeet.

Opiskelutapa 2: Harjoittelu ja verkkoseminaari. Käytännön harjoittelua 110 h tai korkeintaan kolme vuotta vanhan ja vähintään 220 t työkokemuksen hyväksiluku sekä verkkoseminaari (5 op) syksyllä tai keväällä. Ilmoittautuminen verkkoseminaariin tämän sivun alalaidassa. Jos suoritat tämän opintojakson yksittäisenä opintojaksona, ilmoittauduthan opintojaksolle vasta, kun verkkoseminaariin ilmoittautuminen alkaa. Näin jaksoilmoittautumisesta saamasi opinto-oikeusaika on voimassa koko verkkoseminaarin ajan.

- Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
- Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Harjoittelu, oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.
Arviointiperusteet voivat vaihdella opiskelijaryhmittäin ja vahvistetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Harjoittelun suorittaminen (harjoittelu tai hyväksiluku), itsenäinen työskentely ja oppimistehtävä (raportti tai portfolio).

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkoseminaari / syksy 2019, PERUTTU! [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, minimi 6, maksimi 12
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 13.10.2019 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-44ma28.10.201917:00-19:00KytöläAloitustapaaminen, jolloin sovitaan muut verkkotapaamiset (n. 3-4 kertaa)Tapahtuman tiedot
Verkkoseminaari / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, minimi 6, maksimi 12
ilm.aika: 2.1.2020 00:00 - 8.3.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-13ma23.3.202017:00-19:00KytöläAloitustapaaminen, jolloin sovitaan muut verkkotapaamiset (n. 3-4 kertaa)Tapahtuman tiedot